Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

U okviru realizacije „Programa sekundarne prevencije fokusiranog na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama USK-a i Hercegbosanske županije“, 15. oktobra/ listopada počinje obuka nastavnog kadra i stručnih službi škola.

Edukacija za nastavni kadar i školske stručne službe iz osnovnih škola  bit će održane s ciljem uvođenja programa sekundarne prevencije i razmjene znanja i vještina potrebnih za efikasnu identifikaciju i pružanje podrške djeci u riziku. 

Obučeni školski nastavni kadar i predstavnici stručnih službi škola biće zaduženi za daljnje prezentacije programa sekundarne prevencije roditeljima svojih učenika tokom sastanaka roditelja i nastavnog kadra.

Edukaciju će izvoditi dva člana tima za podršku, a blisko će ih nadgledati jedan predstavnik tima za superviziju i predstavnik Genesis Project-a.

Tokom  oktobra/ listopada planirana su ukupno 23 treninga u 23 škole, od čega se 20 treninga održava u osnovnim školama Unsko –sanskog kantona, a tri u Hercegbosanskoj županiji. Kako bi se ispoštovale sve propisane higijensko-epidemiološke mjere na svakom treningu će učestvovati po 25 nastavnika i predstavnika stručnih službi škola.

U novembru i decembru / studenom i prosincu/ treninzi će biti održani i u ostalim školama.

Podsjećamo, od početka realizacije Programa sekundarne prevencije održane su prezentacije resornim kantonalnim/županijskim ministarstvima, direktorima škola, realizovana je obuka trenera i supervizora, te da je na izradi podzakonskih akata počela raditi Županijska ekspertna grupa u HBŽ.

Program sekundarne prevencije, u školama Unsko-sanskog kantona I Hercegbosanske županije realizuje humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF-a Bosne i Hercegovine, a projekat se realizuje po pokroviteljstvom Švedske vlade.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama