Podijeljeni certifikati u okviru projekta “Izgradnja mira i povjerenja”

Posljednji od ukupno četiri seminara za nastavnike organizovana u okviru projekta „Izgradnja mira i povjerenja“ završen je danas u Sanskom Mostu podjelom certifikata za učesnike. Projektom koji finansira Ambasada Kraljevine Holandije u BiH ,a realizuje NVO Genesis Project iz Banjaluke obuhvaćene su dvije škole: Osnovna škola „Holandija“ iz Slatine i Osnovna škola „Fajtovci“ iz Fajtovaca.

U seminarima čiji je osnovni cilj razvoj koordinacije i kooperacije između ove dvije škole učestvovlao je ukupno 30 nastavnika.

Projekat „Izgradnja mira i povjerenja“ ima za cilj da pruži djeci, nastavnicima i roditeljima odgovarajuće instrumente, komunikacijske vještine i znanja putem kojih će se osnažiti i ojačati međusobno povjerenje kao preduslov razvoja zajednice i društva. Pored seminara za nastavnike, u školama se realizuju i radionice vršnjačke edukacije na kojima se učenici dodatno edukuju o komunikaciji, nenasilnom rješavanju sukoba, predrasudama i stereotipima.

U okviru projekta „Izgradnja mira i povjerenja“, Ambasada Kraljevine Holandije u BiH doniraće računarsku opremu objema školama u vrijednosti od po 3.500 KM. Savremeno opremljeni kabineti informatike omogućiće školama nastavak komunikacije i saradnje na svim poljima.
Projekat je sa relazacijom počeo 1. novembra prošle, a završava 31. marta ove godine. .