Podijeljeni certifikati

Predavačima i nastavnicima koji su tokom prethodne dvije godine učestovavali u projektu “Sigurno okruženje za djecu u podijeljenim školama Srednjebosanskog kantona – Održavanje promjene” , a kojeg sprovodi Genesis Project, podijeljeni su certifikati koji potvrđuju njihov angažman i rad u okviru projekta.
U okviru ovog projekta održano je ukupno pet seminara za pedagoge i nastavnike.
Na njima su učesnicima prezentovani dosadašnji rezultati projekta i publikacije izrađene u saradnji sa nadežnim Ministarstvom, te su realizovane radionice i predavanja.
Na seminarima su učestvovali nastavnici i pedagozi iz šesnaest škola organizovanih po principu “dvije škole pod jednim krovom”.
Ovaj projekat u kojem učestvuje šesnaest škola Srednjebosanskog kantona Genesis Project sprovodi od 2009. godine uz odobrenje Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta.
Projekat je fokusiran na izgradnju sigurnog i poticajnog okruženja za djecu, a sastoji se iz radionica sa nastavnicima i djecom, te lutkarskih edukativnih predstava za djecu.
Za realizaciju ovog projekta koji će trajati do februara 2014. godine, Genesis Project je dobio podršku Njemačke fondacije Stiftung Schüler Helfen Leben, UNICEF-a BiH i Američke ambasade u BiH.