Podrška većem učešću građana u donošenju odluka i promociji suživota

Prvi sastanak lokalne dijaloške platforme u opštini Kreševo održan je juče, a vodile su ga prof. dr Ivana Zečević i Dijana Pejić, izvršna direktorica Genesis Project, nevladine organizacije iz Banjaluke. Ova aktivnosti se sprovodi u sklopu projekta „Dijalog za budućnost“ koji implementiraju UNICEF, UNESCO i UNDP u partnerstvu sa Predsjedništvom Bosne i Hercegovine . Genesis Project je zadužen da pruži podršku pri osnivanju lokalnih dijaloških platformi u sljedećim lokalnim zajednicama: Bugojno, Busovača, Doboj, Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Travnik i Vitez.

Mehanizam lokalne dijaloške platforme je osmišljen kako bi se utvrdile prepreke izgradnji povjerenja u lokalnim zajednicama, te da bi se radilo na promociji socijalne kohezije i raznovrsnosti u Bosni i Hercegovini. Ključne teme i prioriteti za izgradnju mira treba da budu identifikovani tokom sastanaka lokalnih dijaloških platformi i da posluže kao podrška u izradi prijedloga intervencija. Mehanizam lokalne platforme dijaloga ima za cilj podsticanje i podršku većeg učešća, svijesti i uticaja predstavnika lokalne zajednice i organizacija civilnog društva u političkom dijalogu sa lokalnim donosiocima odluka o pitanjima koja utiču na promociju suživota, izgradnju povjerenja i uvažavanje različitosti. Platforme predstavljaju lokalne akcije, gdje su sami građani nosioci i organizatori aktivnosti.

“Početkom februara nastavljamo sa organizacijom sastanaka lokalnih dijaloških platformi u svih osam ciljnih opština. Sve lokalne zajednice, te njihovi imenovani predstavnici, su pokazali visoku motiviranost da pomognu u razvoju društvene kohezije u svojim opštinama putem aktivnog učešća u radu lokalnih dijaloških platformi. Iskreno vjerujemo da je početna motivacija još veća nakon prvih sastanaka te da u druge sastanke svi zajedno ulazimo spremni i odlučni da neke stvari mijenjamo na bolje”, istakla je Dijana Pejić.

Projekat „Dijalog za budućnost 2“ ima za cilj stvoriti prostor za dijalog koji će omogućiti proces izgradnje mira u cijeloj zemlji kako bi se nastavilo s promocijom suživota, izgradnjom povjerenja i uvažavanjem različitosti. Ovakav prostor se stvara i putem mehanizma lokalne platforme dijaloga, kao alata koji služi kao katalizator za sve inicijative za širenje mira i povjerenja u sklopu lokalne zajednice. Projektom se želi omogućiti adoslescentima i mladima, nevladinim udruženjima, udruženjima žena i neformalnim grupama, prilika da izgrade svoje kapacitete za konstruktivan dijalog u zajednici, te da zajedno s drugima, na lokalnim dijaloškim platformama identifikuju prioritete za poboljšanje društvene kohezije u zajednici, preporuče provodiva riješenja za njih i predstave ih lokalnim vlastima. Projekt „Dijalog za budućnost” se finansira sredstvima Ureda Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).