Potpisan sporazum o saradnji sa Filozofskim fakultetom Univerziteta u Banjoj Luci

U svrhu jačanja vlastitih kapaciteta i većeg prisustva u zajednici Filozofski fakultet Univerziteta u Banjoj Luci nastavlja sa radom na proširivanju saradnje sa partnerskim organizacijama.

Dana 13.5.2021. godine potpisani su sporazumi o saradnji sa pet organizacija: Nova generacija, Zdravo Da Ste OC, Helsinški parlament građana Banja Luka, Fondacija Udružene žene i Genesis Project.

Sporazumi podrazumijevaju početak rada na unapređenju saradnje kroz zajedničke obrazovne, istraživačke i stručne projekte, te programe cjeloživotnog i stručnog usavršavanja studenata i nastavnog osoblja.

Filozofskom fakultetu je važna saradnja sa organizacijama koje kroz praktične programe razvijaju zajednicu, budući da je naša strateška orijentacija da studentima što vjernije približimo mehanizme primjene teorijskih saznanja u savladavanju različitih društvenih izazova te razvoja prosocijalnih inicijativa.

Genesis Project je izuzetno ponosan na ovaj sporazum i ukazano povjerenje.