Potpisani sporazumi o saradnji između osnovnih škola i centara za socijalni rad i mentalno zdravlje u USK

Humanitarna organizacija Genesis projekt u periodu od 15. do 23. juna organizovala je potpisivanje općinskih sporazuma o saradnji između direktora osnovnih škola i direktora centara za socijalni rad i centara za mentalno zdravlje u svim općinama i gradovima USK.

Sporazum o saradnji, s ciljem uspostavljanje općinskog referalnog mehanizma u svrhu pružanja multisektorske podrške djeci u srednjem i visokom riziku od društveno neprihvatljivih ponašanja i s ciljem zaštite djece od nasilja, zlostavljanja i zenamarivanja potpisali su direktori svih 49 osnovnih škola s podrUčja Kantona, a potpisivanju u gradovima i općinama su se odazvali i svi direktori navedenih centara.

Kako je navela izvršna direktorica Genesis projecta Dijana Pejić uspostava referalnog mehanizma i saradnja između navedenih institucija je izuzetno bitna za one učenike koji zahtjevaju značajniju podršku i pomoć u odnosu na onu koju mogu pružiti školski pedagozi. Tad se u podršku uključuju i stručne osobe iz centara za mentalno zdravlje i centara za socijalni rad, psiholozi, socijalni radnici, ljekarai, a što je i precizirano potpisanim sporazumima.

Potpisivanje ovog dokumenta pozdravili su i direktori svih osnovnih škola  navodeći da jse potpisivanjem sporazuma olakšavanja redovne komunikacije i precizira saradnje između osnovnih škola I navedenih centara, a što do sada nije bio slučaj.

Na ovaj način, istakli su,  škole su dobile mehanizam pomoću kojeg prepoznaju, definiraju i iniciraju centar za socijalni rad i centre za mentalno zdravlje da im pomogne u rješavanju problema i pružanju podrške djeci u srednjem i visokom riziku od društveno neprihvatljivih ponašanja i s ciljem zaštite djece od nasilja, zlostavljanja i zenamarivanja

Tekst Sporazuma o saradnji unaprijed je pregledan i odobren od strane Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona kao i od strane Ministarstva zdravstva, rada i socijalne politike, čiji su predstavnici, na čelu s ministrom obrazovanja Alminom Hopovcem, prisustvovali potpisivanju u Bihaću.

„Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama USK“, od avgusta 2020. godine na području USK provodi humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF-a Bosne i Hercegovine, a projekat se realizuje po pokroviteljstvom  Švedske vlade.