Poziv za prijave za Regionalnu nagradu za servisno učenje

Znamo da kvalitet obrazovanja ne podrazumijeva samo jednostavno prenošenje akademskog sadržaja, već zahtijeva demokratsku uključenost učenika/ca, fokusirajući se na poboljšanje učenja i kvaliteta života škole i lokalne zajednice.

Regionalna nagrada za Servisno-Učenje uspostavljena je kao zajednička aktivnost članica Mreže Servisnog-Učenja za Centralnu i istočnu Evropu (CEE SL Mreža) uz podršku Latinoameričkog centra za Servisno-Učenje (CLAYSS). Genesis Project članica je CEE SL Mreže i učestvuje u ovom procesu kao partner.

Sa uspostavljanjem Regionalne nagrade za Servisno-Učenje, MIOS Tuzla, kao nacionalni i regionalni organizator, želi da pruži priznavanje rada obrazovnim institucijama koje razvijaju projekte Servisnog-Učenja. Nagrada je priznanje za trud koji prosvjetni/e radnici/e i škole ulažu u stvaranje iskustvenih prilika za učenje, snažne veze sa zajednicom i promoviranje građanske uključenosti učenika/ca.

Nagrada ima za cilj odavanje priznanja radu obrazovnih institucija koje razvijaju projekte Servisnog-Učenja, promovišu aktivno građanstvo djece i mladih i integrišu nastavno gradivo sa aktivnostima u lokalnoj zajednici (mogućim servisima) u korist škole i zajednice.

Stoga, MIOS Tuzla poziva sve osnovne i srednje škole i nevladine organizacije koje razvijaju i provode praksu Servisnog-Učenja u Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama regiona: Albaniji, Kosovu, Rumuniji, Srbiji i Slovačkoj da učestvuju u prvoj Regionalnoj nagradi za Servisno-Učenje.

Poziv za prijave je otvoren od 8.maja – 31.jula 2020. godine, a sve detalje o uslovima učešća i načinu slanja vaših prijava pročitajte ovdje: PRIJAVA ZA REGIONALNU NAGRADU ZA SERVISNO-UČENJE 2020.

Moj rad je važan za učenički razvoj i učenje.

Moj rad je značajan za život i veze između učenika i zajednice.

Moj rad prepoznaje izvore i potencijal učenja u zajednici.

Moj rad je dio regionalnih, ali i globalnih napora za izgradnju budućih generacija.

U pravu ste! Regionalna nagrada za Servisno-Učenje je mjesto za dijeljenje Vaše strasti. Prijavite se!!!

Za sva tehnička pitanja ili pojašnjenja oko popunjavanja prijave za Regionalnu nagradu za Servisno-Učenje možete pisati isključivo putem e-maila na: zeljka@ioskole.net najkasnije do 15.juna 2020. godine. 

https://web.archive.org/web/20230606163704/https://youtu.be/lr2grEFkB1U