Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

Znamo da kvalitet obrazovanja ne podrazumijeva samo jednostavno prenošenje akademskog sadržaja, već zahtijeva demokratsku uključenost učenika/ca, fokusirajući se na poboljšanje učenja i kvaliteta života škole i lokalne zajednice.

Regionalna nagrada za Servisno-Učenje uspostavljena je kao zajednička aktivnost članica Mreže Servisnog-Učenja za Centralnu i istočnu Evropu (CEE SL Mreža) uz podršku Latinoameričkog centra za Servisno-Učenje (CLAYSS). Genesis Project članica je CEE SL Mreže i učestvuje u ovom procesu kao partner.

Sa uspostavljanjem Regionalne nagrade za Servisno-Učenje, MIOS Tuzla, kao nacionalni i regionalni organizator, želi da pruži priznavanje rada obrazovnim institucijama koje razvijaju projekte Servisnog-Učenja. Nagrada je priznanje za trud koji prosvjetni/e radnici/e i škole ulažu u stvaranje iskustvenih prilika za učenje, snažne veze sa zajednicom i promoviranje građanske uključenosti učenika/ca.

Nagrada ima za cilj odavanje priznanja radu obrazovnih institucija koje razvijaju projekte Servisnog-Učenja, promovišu aktivno građanstvo djece i mladih i integrišu nastavno gradivo sa aktivnostima u lokalnoj zajednici (mogućim servisima) u korist škole i zajednice.

Stoga, MIOS Tuzla poziva sve osnovne i srednje škole i nevladine organizacije koje razvijaju i provode praksu Servisnog-Učenja u Bosni i Hercegovini, ali i u zemljama regiona: Albaniji, Kosovu, Rumuniji, Srbiji i Slovačkoj da učestvuju u prvoj Regionalnoj nagradi za Servisno-Učenje.

Poziv za prijave je otvoren od 8.maja – 31.jula 2020. godine, a sve detalje o uslovima učešća i načinu slanja vaših prijava pročitajte ovdje: PRIJAVA ZA REGIONALNU NAGRADU ZA SERVISNO-UČENJE 2020.

Moj rad je važan za učenički razvoj i učenje.

Moj rad je značajan za život i veze između učenika i zajednice.

Moj rad prepoznaje izvore i potencijal učenja u zajednici.

Moj rad je dio regionalnih, ali i globalnih napora za izgradnju budućih generacija.

U pravu ste! Regionalna nagrada za Servisno-Učenje je mjesto za dijeljenje Vaše strasti. Prijavite se!!!

Za sva tehnička pitanja ili pojašnjenja oko popunjavanja prijave za Regionalnu nagradu za Servisno-Učenje možete pisati isključivo putem e-maila na: zeljka@ioskole.net najkasnije do 15.juna 2020. godine. 

 

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama