Poziv za upis druge generacije polaznika Akademije

Fondacija Schüler Helfen Leben objavljuje poziv za upis druge generacije polaznika programa Akademija čime počinju i aktivnosti promocije ovog programa na visokoškolskim ustanovama i nevladinim organizacijama širom BiH. Osnaživanje mladih i ostvarivanje njihovog potencijala za preuzimanje vodeće uloge u društvu oduvijek je bilo u fokusu rada Fondacije SHL. U radu Fondacije SHL mladi su ravnopravni partneri, te kroz edukacijske programe, savjetovanje, mentorstvo i podržavanje omladinskih projekata zajedno pokrećemo promjene u društvu.

Akademija je intenzivan, jednogodišnji edukacijski program osmišljen s ciljem osnaživanja i obrazovanja izuzetnih mladih koji imaju potencijal da postanu ambasadori promjene.
Namijenjen je mladima iz Bosne i Hercegovine uzrasta od 19 do 25 godina čiji karakter, iskustvo i vrijednosti odražavaju njihovu strast za angažmanom, društvenom pravdom i aktivizmom. Akademija okuplja mlade koji svojim djelovanjem u praksi dokazuju kako mogu i žele utjecati na svoju okolinu, te služe kao primjer drugima.

Nakon uspješnog pokretanja programa i sjajne prve generacije polaznika, Akademija će obrazovati novih 20 mladih kroz izazovne nastavne cjeline, s jednako zastupljenim omjerom teorije i prakse. Program u svoj fokus stavlja lični razvoj svakog polaznika, te će, pored usvajanja generalnih informacija i vještina, veliki dio programa biti posvećen razvoju njihovih specifičnih interesovanja i ideja za djelovanje.

Polaznici će imati priliku primijeniti stečeno znanje kroz intelektualno izazovne i stimulativne sadržaje, kao i osnažiti svoje djelovanje radom sa iskusnim predavačima i mentorima. Po završetku programa, polaznici će imati samopouzdanje da pokrenu druge, znati kako i kada preuzeti rizik, posjedovati vještine za rješavanje problema u svojim zajednicama i šire, te biti dio nove mase hrabrih nosioca društvenih promjena.

Početak nastave za drugu generaciju polaznika planiran je za oktobar 2017. godine.

Dinamika izvođenja nastave, detalji selekcijskog procesa kao i detaljne informacije o edukacijskim sadržajima i predavačima dostupni su u Info paketu: http://shl.ba/images/akademija/Info-o-Akademiji_maj_2017.pdf

Rok za dostavljanje prijava je 30.06.2017. do 12:00h, a prijavnica za Akademiju može se preuzeti ovdje: https://drive.google.com/file/d/0B9iGPaXAAYbMd2p6dEU0OU5zWUk/view

Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem e-maila akademija@shl.ba, na telefon 033 550 660.

U narednih mjesec dana program će biti javno prezentiran na fakultetima javnih univerziteta u BiH te kroz događaje simboličnog naziva “Akademskih 15” gdje će zainteresovani mladi imati priliku saznati više informacija o programu direktno od polaznika prve generacije Akademije.