Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

Predstava „Prijatelji se ne dodaju, nego se stiču“ koju izvodi NVO Genesis Project iz Banjaluke izvedena je jubilarni 50 -ti put danas u Osnovnoj školi „Dolac“, u Dolcu na Lašvi pred više od sto učenika. Sa ovim izvođenjem, koje je ujedno i posljednje u sklopu projekta „Promocija mira i sigurnosti kroz edukativne, interaktivne, pozorišne predstave u osnovnim školama / Sigurni učenici – Rodno odgovorne škole”, ovu edukativnu predstavu koja govori o opasnostima interneta pogledalo je preko 3.500 djece Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna.

-Kao i do sada, djeca su bila prekrasna publika. Pažljivi skoncentrisani, pokazali su veliki interes na temu rodne jednakosti i učestvovali su aktivno kroz cijelu predstavu. Mi smo prilično emotivno doživjeli ovo jubilarno izvođenje predstave, prije svega zbog činjenice da privodimo jedan lijep projekat kraju. Ipak tu se naše aktivnosti ne završavaju i nećemo stati sa predstavom, jer već imamo planove za nastavak njenog izvođenja u školama širom Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnja Bosna-, istakla je Dijana Pejić, direktorica NVO Genesis Project-a.

Projekat „Promocija mira i sigurnosti kroz edukativne, interaktivne, pozorišne predstave u osnovnim školama / Sigurni učenici – Rodno odgovorne škole” realizuje se uz podršku Kanadskog fonda za lokalne inicijative, te uz odobrenje i saglasnost Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa/Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Kantona Središnja Bosna/Srednjobosanskog kantona.
Sama predstava do sada je odigrana u Bugojnu, Busovači, Fojnici, Jajcu, Kiseljaku, Novom Travniku, Vitezu i Travniku. Ona govori o vrijednostima koje pod uticajem savremenih tehnologija i društvenih mreža polako padaju u drugi plan i kroz zanimljiv scenario ukazuje djeci na opasnosti koje komuniciranje na društvenim mrežama može da nosi. Postavlja i pitanja tinejdžerima o tome da li smo postali zarobljenici društvenih mreža, a da toga uopšte nismo ni svjesni? Da li je slika zlatnog kaveza u kojem sjedimo postala bitnija od slobode? Htjeli mi to ili ne, sve više živimo u dva paralelna univerzuma. Jedan je virtuelan, drugi je stvaran. Problem je što nam virtuelni svijet izgleda daleko privlačniji, pitkiji, jednostavniji, a samim tim bolji u odnosu na stvarni svijet. U virtuelnom svijetu možemo da budemo neko drugi, neko bolji, ljepši, kvalitetniji, bogatiji… i samim tim olako gubimo vezu sa realnim životom i pojam o pravim vrijednostima. Predstava „Prijatelji se ne dodaju nego stiču“, kao što i njen sam naziv govori, simbolično ukazuje djeci na sve ove probleme i edukuje ih o tome kako da komuniciraju na pravi način. Učenici koji su gledali predstavu ističu da su puno naučili, i da im se naročito dopada način na koji su im prezentovane ove teme, jer su uglavnom mislili da će slušati „još jedno predavanje“. Interaktivne i edukativne predstave, kroz svoje aktivnosti, NVO Genesis Project realizuje već više od 20 godina u osnovnim školama širom Bosne i Hercegovine.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama