Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

“Trudimo se da predstave uskladimo sa senzibilitetom djece i sa potrebama koje nameće život u 21. vijeku. Naše predstave su žive, mijenjaju se, rastu i nadograđuju tokom izvođenja u skladu sa interaktivnom razmjenom sa djecom i njihovim reakcijama. Takođe ih prati interaktivna, edukativna razmjena preko koje saznajemo dječiji doživljaj predstave i na osnovu toga je korigujemo. Uvijek se trudimo da kroz naše predstave „obradimo“ teme koje nisu dio redovnog školskog plana i programa ali za koje postoji potreba i interesovanje među djecom i mladima u osnovnim i srednjim školama širom Bosne i Hercegovine”, ističe Dijana Pejić, izvršna direktorica nevladine organizacije Genesis Project iz Banjaluke čije interaktivno amatersko pozorište već godinama zabavlja i edukuje djecu širom zemlje.

Dijana Pejic.

Nedavno ste imali premijeru nove predstave „Moj otvoreni um“, koja je namjenjena tinejdžerima. Predstava govori o predrasudama i edukuje mlade kako se protiv njih boriti. Možete li nam reći nešto više o procesu nastajanje ove predstave?

Scenario za predstavu je napisala književnica za djecu Jelena Kojević-Tepić, uz stalne konsultacije sa glumcima Genesis Project pozorišta i psihologom iz Genesis Project tima. Možemo slobodno reći da je to bio duži stvaralački proces, da su se pojedini dijelovi scenarija često mijenjali, prilagođavali i korigovali. Scenario smo testirali na različitim grupama mladih da bismo dobili uvid u to koliko je razumljiv, interesantan i poučan. Osnovni cilj koji smo željeli postići ovom predstavom bio je da podstaknemo mlade na razmišljanje, na kritički osvrt u odnosu na društvo u kojem žive te da im otvorimo mogućnosti da uvide uzročno posljedične veze između neznanja i zatvorenosti društva s jedne strane te predrasuda, stereotipa i generalizacija s druge strane.

 

Koliko su predrasude i stereotipi zastupljeni kod mladih u našem društvu?

Predrasude i stereotipi su zastupljene kod svih, svi smo im podložni i svi im robujemo. Kada uzmemo u obzir poratno vrijeme, ekonomsku situaciju, stanje u medijima, obrazovni sistem i mnoge druge faktore onda možemo biti zadovoljno i reći da su mladi u ovom kontraverznom društvu prevazišli svoje učitelje i da su mnogo manje podložni predrasudama i stereotipima nego mi odrasli. U to smo se uvjerili zahvaljujući interakciji sa našom mladom publikom, koju realizujemo nakon svake predstave „Moj otvoreni um“, a kroz koju s mladima razgovaramo o mnogim pitanjama, kao što su „Koja je poruka ove predstave?“; „Jesu li odnosi predstavljeni u predstavi odraz stvarnih odnosa među ljudima u vašoj zajednici? Ako jesu, na koji način? Koje su sličnosti / različitosti?“; „Da li neke interakcije u predstavi odgovaraju nekim interakcijama u stvarnim životnim situacijama?“; itd.

Da li je predstava dobar način da im se prenese prava poruka?

Da, sasvim sigurno predstava je dobar metod za prenošenje i ovakvih poruka, naravno pod uslovom da je dobro osmišljena, interaktivna, aktuelna, duhovita i kreativna. S obzirom da predstave izvodimo, između ostalih, i u malim, ruralnim sredinama naša predstava ima potrebnu snagu i pozitivan uticaj na mlade ljude kojima je namjenjena. Ona im otvara nove vidike, nudi alternativne u donosu na dotadašnje načine razmišljanja dok ih istovremeno zabavlja i razonodi.

Koliko mladih ljudi će imati priliku da pogleda predstavu i kakve rezultate očekujete?

Planirano je da, tokom cjelokupnog trajanja projekta, predstavu „Moj otvoreni um“ izvedemo 30 puta, i to u opštinama Banjaluka, Kozarska Dubica, Gradiška, Laktaši i Prijedor. Cilj nam je da najmanje 2250 mladih ljudi, uzrasta 14-17 godina (završni razredi osnovnih škola i početni razredi srednjih škola) pogleda ovu predstavu, u navedenih 5 opština. Do sada smo već stupili u kontakt i dogovorili saradnju sa upravama 31 osnovnih škola i 10 srednjih škola, čiji učenici će imati priliku da, potpuno besplatno, pogledaju predstavu „Moj otvoreni um“. Ovdje je jako važno naglasiti da je realizacije ove predstave moguća zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID). Djeca, naša publika, koja nam dolaze iz ruralnih dijelova pojedinih opština, čak imaju tu sreću da im je, putem ovog projekta, obezbijeđen prevoz do opštinskog Centra za kulturu / Pozorišta u kojem mogu, potpuno besplatno, pogledati našu predstavu, edukovati se i zabaviti u isto vrijeme.

Gdje možemo najaviti naredna igranja?

U toku decembra nas očekuje 6 izvođenja predstave „Moj otvoreni um“ u Centru za kulturu Gradiška. A tokom druge polovine januara, odnosno po završetku zimskog raspusta, nastavljamo sa izvođenjem predstave u Laktašim i Prijedoru. Sa januarskim predstavama bismo završili trenutnu saradnju sa Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM), uz nadu da ćemo skupa razmišljati o nastavku saradnje u nekim drugim opštinama i za dobrobiti nekih drugih mladih ljudi. Sigurni smo da za to postoji potreba među mladima, a i želja sa naše strane da im ponudimo edukaciju na jedan drugačiji način.

 

 

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama

Ko smo

Genesis Project osnovan je u februaru 1997. godine u Banjaluci. Od osnivanja do danas, realizovali smo veliki broj projekata zahvaljujući podršci brojnih donatora. Smješteni smo u Banjaluci, a zahvaljujući razumijevanju gradonačelnika i poslanika u Gradskoj skupštini grada Banjaluka, od 01. 08. 2004. godine nakon osam godina aktivnog humanitarnog rada dobili smo na na korištenje poslovne prostorije (u vlasništvu grada). To nam je značajno olakšalo realizaciju humanitarnih projekata i otvorilo mogućnosti za realizaciju novih aktivnosti. Zahvaljujući našem pokretnom servisu-interaktivnom putujećem pozorištu u mogućnosti smo da programom obuhvatimo geografski veliko područje i veliki broj potencijalnih korisnika. Danas, većina Genesis Project aktivnosti fokusirana je podjednako na teritoriju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Ciljevi

Misija

Genesis Project preko svojih profesionalaca i opredjeljenih pojedinaca pomaže djeci i mladima širom Bosne i Hercegovine u ostvarivanju prava na slobodan i pravilan psihofizički razvoj bez obzira na vjersku, etničku i rasnu pripadnost uvažavajući sve njihove individualne razlike i potencijale.

Vizija

Bosna i Hercegovina je slobodno i otvoreno društvo koje će omogućiti, svakom pojedincu, da se razvije i u punom kapacitetu i da se ostvari kao sretna, svjesna i slobodna individua sposobna na kritičko razmišljanje i kreativno djelovanje.

Dijana Pejić rođena je 1974. godine u Banjaluci gdje je završila osnovnu i srednju Elektro tehničku školu. Nakon završetka Više poslovne škole u Beogradu, zvanje diplomiranog ekonomiste stiče na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. U nevladinom sektoru aktivno radi od 1995. godine kada je kao projekt koordinator bila zaposlena u Američkom komitetu za izbjeglice. Nevladinu organizaciju Genesis Project osnovala je 1996. godine u Banjaluci. Od tada do danas implementirala je na desetine uspješnih projekata širom Bosne i Hercegovine.
Zadužena za program menadžment, finansijski menadžment, osmišljavanje projekata, ljudske resurse, Dijana uspješno rukovodi malim timom koji je najvećim dijelom od samog početka dio Genesisa.
Uspješna priča traje već 18 godina, a njen najbolji dokaz su ostvareni rezultati i dječiji osmjeh koji članovi Dijaninog tima izmame gdje god da ih put nanese.

Azra Talić rođena je 1952. godine u Banjaluci. U rodnom gradu završila je osnovnu školu i Gimnaziju, a potom i Pedagošku akademiju. Školovanje je nastavila u Sarajevu na Filozofskom fakultetu, na kojem je stekla zvanje profesora psihologija i pedagogije.

U svom bogatom radnom iskustvu Azra je radila i kao vaspitač i pedagog u vrtiću, te psiholog i pedagog u osnovnoj školi, a potom i kao psiholog u organizaciji CARE Canada.

Dio tima Genesis Projecta postaje 1998. godine, i od tada aktivno učestvuje u realizaciji brojnih projekata. Podjednako je uspješna kao pedagog, psiholog, ali i kao pjesnik. Upravo je zahvaljujući njenoj mašti nastao veliki broj pjesama i predstava kojim putujuće interaktivno pozorište Genesis tima zabavlja i edukuje mališane širom BiH. A, u Azrinoj mašti uvijek ima mjesta za nove i kreativne ideje koje tek čekaju da ožive u nekom budućem projektu.

Draško Stojčević je rođen 1975. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu i srednju Elektro tehničku školu, a potom i Fakultet političkih nauka, odsjek za novinarstvo i komunikologiju.
Od samog osnivanja Genesis Projecta, Draško je dio tima. Tokom rada u ovoj organizaciji, pohađao je veliki broj naprednih seminara i završio obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja. Nakon treninga za osmišljavanje i produkciju jednominutnih filmova za mlade, producirao je veliki broj jednominutnih filmova širom Bosne i Hercegovine.
U okviru projekata na kojima je radio i uspješno ih realizovao, Draško je razveseljavao mališane raznim ulogama koje je ostvario kroz brojne predstave i TV serijale. Pečurko u „Igri šumskih patuljaka“, saradnik Učitelja u „Čiji su anđeli“, deminer u „Suđenje čudno“, samo su neke od njih. Uvijek nasmijan i omiljen među djecom, prepoznatljiv je član veselog Genesis tima i putujećeg interaktivnog pozorišta.

Ljubiša Vasić je rođen 1975. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu i srednju Elektro - tehničku školu, a potom i Nezavisni univerzitet Banjaluka. Zvanje profesora razredne nastave stekao je 2009. godine, a za rad u nevladinom sektoru dodatno se edukovao kroz seminare i obuke. Između ostalog, završio je i obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja.
Ljubiša je dio tima Genesis Projecta od osnivanja organizacije 1996. godine. Radio je na implementaciji velikog broja projekata, a djeca i mladi ga lako prepoznaju po širokom osmijehu i brojnim ulogama koje je ostvario kroz zabavne i edukativne predstave i TV serijale Genesisa.
Profesor Mudrić iz TV serijala „Čiji su anđeli“, učitelj iz TV serijala „Šumska škola“, Borko u „Igrama šumskih patuljaka“, strogi sudija u „Suđenju čudnom“, neke su od uloga po kojima ga najmlađi rado pamte.

Saša Šarić je rođen 1974. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu i srednju Elektro tehničku školu, nakon čega je upisao Višu poslovnu školu u Beogradu.
Dio je Genesis tima od osnivanja organizacije, a kroz brojne seminare dodatno se edukovao za rad na humanitarno edukativnim projektima.
Završio je i obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja, a pohađao je i trening o osmišljavanju i produkciji jednominutnih filmova.
Saša je tokom svoga rada u Genesisu učestvovao u implementaciji velikog broja uspješnih projekata širom Bosne i Hercegovine - od edukativnih radionica za djecu, preko produkcije TV predstava, do prevencije vršnjačkog nasilja, a aktivan je i na planu obezbjeđivanja donatorskih sredstava za projekte.

Goran Radić rođen je 1967. godine u Banjaluci. Nakon završetka osnovne i srednje Elektro tehničke škole u ovom gradu, završio je nekoliko naprednih seminara, kao i naprednu obuku za menadžera za upravljanje projektima za upozoravanje na mine i vatreno oružje.
Diplomirao je na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta Apeiron u Banjaluci. Nakon osam godina rada u preduzeću „Rudi Čajavec“, Goran se 1998. godine priključuje timu Genesis Projekta, u početku kao volonter, a od 2003. godine i kao stalni član. Između ostalih obuka i seminara, pohađao je i trening o osmilšljavanju i produkciji jednominutnih filmova.
Učestvovao je na velikom broju uspješnih projekata, a njegov najveći doprinos ističe se kroz menadžerstvo projekata za upozoravanje na mine i vatreno oružje. Goran aktivno radi u minama visoko ugroženim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine, a njegov primarni zadatak je da edukuje djecu kako da sačuvaju svoje živote i imaju bezbrižno djetinjstvo dok odrastaju u neposrednoj blizini mina i stalnoj opasnosti.

Dijana Miljatović je rođena 1972. godine u Prijedoru gdje je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega je upisala engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Banjaluci.
Veliki dio svog radnog vijeka Dijana je provela na terenu kao prevodilac, a u ovom svojstvu radila je i za Haški tribunal. Jedan je od osnivača Udruženja samohranih roditelja “Ponos”, čiji je i predsjednik. Koordinator je brojnih humanitarnih akcija, a u okviru udruženja obavlja i funkciju projekt menadžera, a po potrebi i portparola.
Genesis Projectu pridružuje se 2012. godine, prvo kao volonter, a od jula 2013. godine i kao stalni član. Zaposlena na mjestu administrativnog asistenta, neophodna je logistička podrška uspješnog tima.

Sandra Josović rođena je 1977. godine u Slavonskom Brodu. Osnovnu i srednju školu završila je u Banjaluci. Zvanje diplomiranog politikologa za novinarstvo i komunikacije stekla je na Fakultetu političkih nauka u Beogradu.
Kao novinar radila je u više beogradskih medija još u vrijeme studija, a nakon povratka u Banjaluku, osam godina je provela u Nezavisnim novinama, godinu dana kao novinar, a potom i kao urednik nekoliko rubrika i nedjeljnog izdanja. Novinarsku karijeru nastavlja na portalu za zdravlje kao glavni urednik gdje je provela dvije godine. Od 2012. godine obavljala je funkciju izvršnog direktora Međunarodnog filmskog festivala Kratkofil Plus.
Timu Genesis Projecta pridružuje se povremeno kao saradnik, a potom i kao novi član u septembru 2013. godine. Uz asistenciju u realizaciji projekata, zadužena je za osmišljavanje sadržaja portala, kao i za komunikaciju sa medijima.