Predstavljamo učesnike projekta “Sva lica aktivizma 2.0: Tim iz Srpca želi podići svijest o prilikama za mlade u ovoj opštini

Udruženje građana „C.E.Z.A.R.“ iz opštine Srbac, pored redovnih aktivnosti, već dugi niz godina piše projekte i, kako ističu, uvijek se pronalaze nove ideje i problemi koji treba da se riješe. Upravo u želji da riješe neke od izazova u svojoj lokalnoj zajednici, mladi okupljeni u ovo udruženje prijavili su se za učešće u projektu “Sva lica aktivizma 2.0”  kroz koji su obezbijeđena grant sredstva u ukupnom iznosu od 15,000 KM za provođenje 10 omladinskih zagovaračkih inicijativa ili aktivnosti. Kroz ovaj projekat, 50 mladih osoba će učestvovati u radionicama, mentorskim sesijama i dijalozima koje će organizovati Genesis Project, a čiji je cilj da mladi osmisle svoje projekte, odnosno zagovaračke inicijative ili aktivnosti u svojim lokalnim zajednicama.

Inicijativa udruženja  „C.E.Z.A.R.“ odnosi se na nedovoljnu informisanost mladih o aktivnostima i prilikama koje im se pružaju na lokalnom i regionalnom nivou, te nedovoljnu vidljivost korisnih informacija za mlade uslijed nepostajanja web portala namijenjenog ovoj ciljnoj grupi u Srpcu.

Sajt za bolju informisanost

«Već neko vrijeme smo razmišljali o prijavi na projekat koji bi riješio naše probleme, a tiče se pitanja koje se proteže na sastancima kolektiva, a to je izrada web site-a. Vidjevši poziv za prijave, shvatili smo da je ovo jedan odličan način da ova priča dobije epilog, odnosno da aktivnosti UG „C.E.Z.A.R.“  postanu dostupnije široj masi i još više dobiju na značaju», objašnjava Jovana Janković iz UG „C.E.Z.A.R.“  sa kojom razgovoramo o ovoj inicijativi. Ističe da je nihovo udruženje aktivno na društvenim mrežama, ali da web site ipak nudi mnogo vise.

“Tu bismo mogli pisati članke koji bi bili vidljivi u svakom trenutku. Sve bi bilo preglednije i bolje. Sigurna sam da bismo na taj način postali prepoznatljiviji i skupili bismo više omladinaca, jer bi imali vise informacija o nama, našem radu i prilikama koje im se nude. Važnost postojanja web portal za mlade se ogleda i u tome da je neophodno imati mjesto gdje će sadržaj biti prilagođen interesima mladih sa ciljem da ih informišemo, zabavimo te otvorimo prostor kako bi mogao da se čuje i njihov glas. Sajt je zamišljen da svakodnevno objavljemo informacije i vijesti o brojnim seminarima, obukama, treninzima, stipendijama i sve ono što budemo smatrali da je važno i doprinosi kvalitetnijem informisanju mladih.  Na ovaj način ćemo podstaći aktivizam, a mladi će uzeti učešće u izradi sajta sa svojim inovativnim idejama”, ističe Jovana.

Neophodno jačanje kapaciteta mladih

Naglašava da je izuzetno važno na vrijeme početi sa jačanjem kapaciteta mladih kako bi oni mogli aktivno učestvovali u životu zajednice i na taj način doprinijeli, kako izgradnji kvalitetnog života mladih, tako i lokalne zajednice.

“Smatram da je bitno početi od srednjoškolaca, koji kao mladi, predstavljaju glavnu pokretačku snagu društva, te ih stoga treba dodatno osnaživati”, kaže Jovana i ističe da je važno da mladi ljudi učestvuju u ovakvim projektima, jer su oni, kroz osmišljavanje i sprovođenje akcija, pokretači aktivnosti koje dalje imaju uticaj na njihove vršnjake.

“Na ovaj način se podiže svijest o aktivizmu i mogućnostima koje nudi, te umrežavanju sa drugim mladima ili organizacijama, što u konačnici može dovesti i do značajnih promjena u zajednici i životu mladih ljudi. Takođe, jako bitna stvar jeste da kroz ovaj i slične projekte mladi stiču nova znanja i unapređuju vještine”.

Sve velike promjene počinju malim koracima

Jovana, koja je diplomirani ekolog i zaljubljenik u prirodu, uvijek je spremna na dodatnu edukaciju i učešće u novim projektima, jer u njima idi mogućnost da se nauči nešto novo.  Na pitanje koliko su mladi u Srpcu aktivni, odgovara da je većinska grupa mladih još uvijek pasivna i ne shvata da omladinski aktivizam donosi ogromne prednosti i formira uspješne ličnosti te svjedoči da su promjene ipak moguće.

“Imajući u vidu da mladi predstavljaju izuzetno značajnu kategoriju stanovništva i buduće nosioce promjena, UG “C.E.Z.A.R.” se trudi da posveti adekvatnu pažnju njihovim potrebama, stavovima i željama. Takođe, trudimo se i da ih što vise animiramo u rad Udruženja. Srbac je mala sredina, tako da ovo nije nimalo lagan posao. Ne možemo reći da nema mladih koji su aktivni, ali moramo napomenuti da je to uglavnom ista struktura mladih koja je zainteresovana za sve naše akcije i aktivnosti”.

Projekat “Sva lica aktivizma 2.0”  Jovani se sviđa zbog podrške mentora koji vodi učesnike kroz sve faze koje su bitne za realizaciju ideja.

“To nam omogućava da naučimo ono što možda dosad nismo imali priliku. Sve velike promjene počinju malim koracima i od nas samih, tako da je prijava na ovaj projekat naš mali korak ka boljem životu mladih ljudi, ali i svih građana Srpca!”, zaključuje Jovana.

A mi joj svakako želimo uspjeh u realizaciji ideje koja će poboljšati život mladih u ovoj opštini!

Projekat „Sva lica aktivizma“ realizuje humanitarna organizacija „Genesis Project“ iz Banjaluke, zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).