Predstavnici Genesis project-a na Drugoj sedmici servisnog učenja u Rumuniji

Predstavnici Genesis Project-a, zaduženi za implementaciju humanitarno-edukativnog projekta „Servisno učenje u umjetnosti“, Dijana Pejić i Saša Šarić pozvani su da uče od najboljih evropskih i svjetskih stručnjaka na Drugoj sedmici servisnog učenja u Centralnoj i Istočnoj Evropi, koja se održava od 2. do 6. jula u gradu Cluj Napoca, u Rumuniji.

Druga sedmica servisnog učenja u Centralnoj i Istočnoj Evropi se sastoji od sljedećih aktivnosti i događaja:

1. 1 A. Trening za trenere
1 B. Trening pedagogije servisnog učenja
1. 2 Posjeta projektima servisnog učenja
2. 3 Konferencija trenera i mentora u servisnom učenju
3. 4 Godišnji sastanak Mreže aktera servisnog učenja u Centralnoj i Istočnoj Evropi

Sva događanja su organizovana u koordinaciji sa Centro Latinoamericano de Aprendizaje y Servicio Solidario – CLAYSS iz Argentine, u partnerstvu s lokalnim institucijama: Transylvania College, New Horizons Foundations i Univerzitet Babes Bolyai.

Druga sedmica servisnog učenja u Centralnoj i Istočnoj Evropi je sjajna prilika za razmjenu i saradnju, a sastoji se od treninga, konferencije, sastanaka, radionica i tribine za razmjenu s iskusnim mentorima i saradnicima na razvoju prakse i programa Servisnog učenja. Na skupu učestvuju vodeći stručnjaci iz Latinske Amerike i Europe.

Tokom ove sedmice održaće se aktivnosti namjenjene nastavnicima, trenerima, direktorima škola, predstavnicima školskih inspektorata i ministarstava obrazovanja, visokoškolskim ustanovama, pedagoškim ustanovama, institucijama za stručno usavršavanje učitelja, kao i nevladinim organizacijama, organizacijama civilnog društva, tvrtkama i predstavnici zajednice uključeni u projekte servisnog učenja. Za predstavnike Genesis Project ovo je sjajna prilika da dodatno prošire svoje znanje i da ovu inovativnu metodu donesu u škole u Bosni i Hercegovini u kojima Genesis Project realizuje svoje projekte.