Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

Humanitarno edukativni projekat „Mostovi povjerenja i saradnje“ koji je tokom prethodne dvije godine realizovala nevladina organizacija Genesis Project iz Banjaluke u Srednjobosanskom kantonu uspješno je završen sa preko 800 zajedničkih aktivnosti u 16 škola koje rade u jednoj zgradi sa dva Nastavna plana i programa. Projektnim aktivnostima bilo je obuhvaćeno ukupno preko 5000 učenika i 2200 roditelja. Cilj ovih aktivnosti bio je razvoj tolerancije, prihvatanja, uklanjanja predrasuda i stereotipa te razvoj vještina komunikacije i mirnog rješavanja sukoba.

U okviru projekta, ukupno je realizovano 292 radionice za djecu; 254 radionice za roditelje; 119 radionica za nastavnike; 112 obrazovnih, lutkarskih predstava za mlađu djecu; 55 obrazovnih, dramskih pozorišnih predstava za stariju djecu; dva seminara za učenike i pedagoge / nastavnike iz 16 škola / 8 zgrada; jedan festival jednominutnog filma; osmišljavanje i distribucija brošure za roditelje („Čujete i ono što vam ne govore“) i brošure za djecu („Znanje se dijeli množenjem“).

Projektom su bili obuhvaćeni učenici, roditelji i nastavnici iz sljedećih škola: O.Š. ”Busovača” Busovača i O.Š. ”Kaćuni” Busovača; O.Š. ”I.G. Kovačić” Fojnica i O.Š. ”Muhsin Rizvić” Fojnica; O.Š. ”Braća Jezerčić” Divičani i O.Š. ”Jajce” Divičani/Kruščica; O.Š. “Gromiljak“ Kiseljak i O.Š. ”Kiseljak 1” Bilalovac; O.Š. ”Braća Jezerčić” Bešpelj/Divičani i O.Š. ”Jajce” Bešpelj/Kruščica; O.Š. “Vitez” Vitez, H-komponenta i O.Š. ”Vitez” Vitez, B- komponenta; O.Š. ”Berta Kučera” Jajce i O.Š. ”13 rujan” Jajce i O.Š. “I osnovna škola “Bugojno i O.Š. “III osnovna škola“ Bugojno. Sve aktivnosti su implementirane zahvaljujući podršci projektnih donatora: Njemačke fondacije Schüler Helfen Leben (SHL), Berlin, Germany, Američke ambasade u BiH, Švicarske ambasade u BiH, te fondacije Robert Bosch Njemačka. Projekat se realizovao uz odobrenje Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa/Ministarstva obrazovanja, nauke kulture i sporta Srednjobosanskog kantona / Kantona Središnja Bosna.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama