Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

DONATOR: Projekat je podržan od strane In fondacije – fondacije za unapređenje socijalne uključenosti djece i mladih u BiH i Fondacije „Kinderpostzegels“ Holandija
TRAJANjE: 01.09.2013. – 30.06.2014.
MJESTO REALIZACIJE:
Republika Srpska: 4 škole
o OŠ „Vojislav Ilić“, Krupa na Vrbasu, Banja Luka, Republika Srpska
o OŠ „Branko Ćopić’’, Banja Luka, Republika Srpska
o OŠ „Miloš Dujić’’, Čelinac, Republika Srpska

FBiH: Srednjebosanski kanton/Kanton Središnja Bosna, 2 škole

Cilj projekta:
Pružiti djeci, nastavnicima i roditeljima odgovarajuće instrumente, znanja i vještine kako bi aktivno učestvovali u uspostavi adekvatnih odgovora na rizike koje predstavljaju vršnjačko nasilje i rodno zasnovano nasilje.

Zadaci projekta su:
• prikupljanje osnovnih informacija vezanih za stavove, percepciju i znanje o vršnjačkom nasilju i rodno zasnovanom nasilju u obuhvaćenim osnovnim školama sa ciljem osmišljavanja planova akcije na nivou škole i zajednice;
• jačanje kapaciteta škole da reaguje na nasilje kroz definisanje uloga i odgovornosti na nivou škole, definisanje saradnje sa zajednicom, povećanje tehničkih znanja i vještina školskog osoblja, roditelja i djece;
• uspostavljanje mehanizma za praćenje nasilja na nivou škole.

Projekat će se implementirati u 6 osnovnih škola koje se nalaze u sljedećim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini:
• Republika Srpska: 4 škole:
o OŠ „Vojislav Ilić“, Krupa na Vrbasu, Banja Luka, Republika Srpska
o OŠ „Branko Ćopić’’, Banja Luka, Republika Srpska
o OŠ „Dositej Obradović’’, Banja Luka, Republika Srpska
o OŠ „Miloš Dujić’’, Čelinac, Republika Srpska
• Federacija Bosne i Hercegovine: Srednjebosanski kanton/Kanton Središnja Bosna, 2 škole.

Planirane projektne aktivnosti:
Aktivnost 1. Provođenje istraživanja u školama: Utvrđivanje prisutnog nivoa vršnjačkog nasilja i identifikacija najčešćih oblika vršnjačkog nasilja u osnovnoj školi.
Aktivnost 2. Uspostavljanje školskog Koordinacionog odbora za prevenciju vršnjačkog nasilja.
Aktivnost 3. Osnovna obuka za nastavnike o vršnjačkom nasilju i rodno zasnovanom nasilju.
Aktivnost 4. Obuka za trenere o vršnjačkom nasilju i rodno zasnovanom nasilju (nastavnici – mentori).
Aktivnost 5. Radionice za edukaciju djece o vještinama vršnjačke podrške i socijalne interakcije.
Aktivnost 6. Koordinacija i saradnja s predstavnicima lokalne zajednice.
Aktivnost 7. Uspostavljanje školske sigurnosne mreže.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama