Prezentovani i analizirani rezultati PISA istraživanja

„Prezentacija i tumačenje PISA 2018 rezultata za Bosnu i Hercegovinu“ bila je tema obrazovnih dijaloških platformi održanih juče u Doboju i danas u Bijeljini. U ovim plaformama učestvovalo je preko 60 profesionalaca iz oblasti obrazovanja sa područja ovih opština, a njihov cilj je da se podstakne dijalog sa širom javnošću za  aktivno zalaganje i uključivanje u pokretanje obrazovne reforme i promjene politika za poboljšanje ishoda učenja u BiH.

“Krajni cilj platformi je podizanje kvaliteta učenje u osnovnim školama širom Bosne i Hercegovine. Platforme u Doboju I Banjaluci su prve od ukupno 10, koje će se realizovati u 10 opština i gradova širom BiH, do kraja juna 2020. godine”, objasnila je Dijana Pejić, direktorica nevladine organizacije Genesis Project koja  realizuje ove platforme kao tehnički partner UNICEF-a u sklopu projekta „Unapređenje kvalitete učenja u Bosni i Hercegovini na osnovu rezultata PISA 2018 istraživanja“.  Projekat  implementira UNICEF Bosne i Hercegovine, a uz podršku Ambasade Kraljevine Norveške.

O PISA istraživanju učesnicima su govorile prof. dr Ivana Zečević, ekspert za pedagošku i školsku psihologiju, vanredni profesor na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci i prof.dr Slavica Tutnjević, ekspert za razvojnu psihologiju, docent na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Banjaluci.

„Rezultate PISA istraživanja je važno analizirati da ljudi ne bi ostali sa utiskom da su naša djeca nepismena i da bi shvatili kako ti rezultati mogu biti korisni u kontekstu našeg obrazovanja“, istakla je prof. dr Ivana Zečević .

Vedran Gligorić, direktor Osnovne škole Dositej Obradović u Doboju kazao je da su upravo zahvaljujući dijaloškoj platformi kojoj je prisustvovao u Doboju razbijeni stereotipi kako nište ne valja i ne ide naprijed.

„Naučili smo neke nove stvari i razmjenili iskustva s kolegama iz drugih institucija i škola. Posebno je korisna prezentacija zaključaka i prijedloga o tome kako poboljšati rezultate sljedećeg testa i generalno kvalitet obrazovanja u BiH“, rekao je Gligorić.

Jelena Barbul iz Udruženja za edukaciju i razvoj mladih Sigurni korak Bijeljina je istakla da su ovakva predavanja izeztno korisna za sve koji se bave projektima čiji je cilj da se kvalitet obrazovanja na viši nivo.

“Meni lično će pomoći današnja dijaloška platforma u budućem radu, a prenijeću svoje znanje i na ljude u organizaciji”, rekla je Jelena.

Dijaloškoj platfromi u Bijeljini prisustvovali su i predstavnici Gradske uprave. Ljubica Mlađenović iz odjeljenja za društvene djelatnosti Gradske uprave grada Bijeljina kazala je da su ovakvi dijalozi izuzetno korisni u budućem radu.

“Mi kao Gradska uprava donosimo brojne odluke i akte vezane za obrazovanje, pa je dobro da imamo što više informacija, jer nam to pomaže u našem radu, pogotovo kada je riječ o statističkim podacima”, obasnila je Jelena Mlađenović.

PISA 2018 istraživanje u BiH je sprovela Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje (APOSO BiH) u uskoj saradnji sa obrazovnim vlastima i uz podršku međunarodnih organizacija. Od 79 zemlja koje su učestovale u istraživanju, BiH je zauzela 62. mjesto, a svaki drugi testirani učenik ocijenjen je kao funkcionalno nepismen.