Pričamo o dječijim pravima

U osnovnim školama širom Kantona Sarajevo, Unsko-sanskog kantona, Hercegbosanske županije i Republike Srpske đaci sada mogu jednostavno i brzo učiti o svojim pravima, odgovornostima i ulozi stručnih saradnika u školama. Kroz kampanju “Plovim pravo i zdravo jer to je moje pravo” u školama su postavljeni veliki posteri sa QR kodovima koji omogućuju pristup informacijama iz Konvencije o dječijim pravima. Na stranicama kampanje nalaze se i objašnjenja usluga i pomoći koju nude stručni saradnici kao što su pedagog, psiholog, socijalni radnik, defektolog i sl. Materijali ove kampanje dostupni su na sljedećim linkovima:

Kanton Sarajevo

https://web.archive.org/web/20221109165104/https://youtu.be/wG48SJTTEb0

Hercegbosanska županija

https://web.archive.org/web/20221109174008/https://youtu.be/qnH_FKcCKzo

Unsko-sanski kanton

https://web.archive.org/web/20221109165104/https://youtu.be/HjWVYMJMmmQ

Humanitarna organizacija Genesis Project i Društvo psihologa Republike Srpske u partnerstvu sa UNICEF-om u BiH te uz finansijsku podršku Vlade Švedske i Švajcarske agencije za razvoj, provode kampanju o važnosti poznavanja dječijih prava. Sve aktivnosti ovog projekta podržavaju nadležna ministarstva obrazovanja. Kroz kampanju snimljen je informativno-dokumentarni film Plovim pravo i zdravo jer to je moje pravo u kojem djeca i stručni saradnici iz škole dijele svoje znanje i viđenje dječijih prava.

Tokom trajanja kampanje, stručni saradnici su učestvovali u dvodnevnim seminarima koji su ih dodatno ohrabrili da u svojim školama provode aktivnosti usmjerene na zaštitu dječijih prava.