Prilagodba novoj školskoj sredini učeniku OŠ „Harmani 1“ Bihać olakšana uz primjenu programa sekundarne prevencije

Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece u riziku u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona i Hercegbosanske županije

Dolazak iz porodičnog okruženja u internatski smještaj, promjenu životne i školske sredine, izuzetno teško je prihvatao učenik 8. razreda bihaćke osnovne škole „Harmani 1“.

Odvajanje od mnogočlane siromašne porodice, sa 11 djece, odvijalo se u periodu puberteta, kada je svako dijete znatno emocionalno osjetljivije i kada mu treba podrška i ljubav najbližih.

Tu podršku i pažnju od prvog dana dolaska u OŠ „Harmani 1“ i ovom dječaku, ali i dvojici mlađe braće, koji su također smješteni u internet, pružali su svi uposlenici i učenici, nastojeći da im bar  malo olakšaju prilagodbu novom okruženju.

Dječak je bio jako povučen, miran, skoro neprimjetan. Na postavljena pitanja odgovarao je kratko i bojažljivo, komunikacija je zbog toga bila ograničena. Dodatni problem kod ovog učenika, navodi pedagogica Josipa Dupanović, predstavljalo je i izuzetno loše znanje iz svih nastavnih predmeta, s obzirom da tokom života s porodicom nije redovno pohađao nastavu zbog, kako je navodio, udaljenosti škole od kuće i nepostojanja organizovanog prijevoza. Cjelokupnu situaciju je otežavala i činjenica da se u to vrijeme nastava, zbog pandemije koronavirusa, odvijala kombinovanim modelom sa skraćenim časovima, te je i rad s učenikom i na taj način bio ograničen.

Odlična prilika da se organizovano i planski pomogne učeniku ukazala se na početku školske 2021./22. godine, nakon što su stručni saradnici, pedagog i psiholog, te nastavno osoblje prošli sve edukacije vezane za Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona.

Na osnovu stečenog znanja pristupilo se izradi Individualnog plana podrške u čemu su, prema riječima pedagogice, učestvovali  učenik, direktor internata, odgajatelj iz internata, razrednica, nastavnik Informatike i stručni saradnici.

Cilj svih uključenih bio je opismenjavanje učenika kako bi stekao uvjete da se dalje školuje i stekne neko zvanje, te sebi osigura životnu materijalnu osnovu.

„S učenikom radimo individualno, a što se redovne nastave tiče, Nastavničko vijeće je, na prijedlog Stručnog tima škole za rad sa djecom s teškoćama, donijelo odluku da učenik nastavu prati prema prilagođenom Nastavnom planu i programu uz individualizirani pristup, sa istim ciljem. Puno nam pomaže i kolega, nastavnik Informatike, koji, uz konzultacije sa stručnom službom, priprema  radne listića prilagođene učenikovom predznanju“, navodi pedagogica Dupanović.

Od početka primjene Individualnog plana podrške svi učesnici  su izvršavali svoje zadatke, te je već nakon tri mjeseca, ostvaren napredak. 

„Sam učenik je u početku bio zbunjen svim dešavanjima oko njega, sastanci, razgovori, planovi, ali i presretan kad je shvatio šta je cilj istih. U radu je jako vrijedan. Pored zadane domaće zadaće često uradi i više. U komunikaciji je prijatan, topao. Istinski se raduje svakom uspjehu, a pohvala na njega djeluje jako motivirajuće.  Dijete je koje zna prepoznati, cijeniti i poštovati brigu, pažnju i ljubav. Želja mu je da jednog dana postane vodoinstalater. Ima podršku u internatu i za pohađanje srednje škole“, ističe pedagogica.

Dječakovom uspjehu, raduju se i osoblje internata, s kojim stručna službe ima kvalitetnu saradnju, a

sreću zbog promjena i mogućnosti da redovno pohađa nastavu, a samim tim planira i nastavak školovanja, iskazao nam je i sam učenik.

„Jako sam sretan, Bihać je lijep grad, u školi i internatu imam sve što mi treba. Sad konačno imam mogućnost da redovno idem u školu. Svi me paze i brinu se o meni. Moje kolege se sa mnom druže, ali mi i pomažu u učenju. Volio bih da u Bihaću pohađam i srednju školu.”

Dječaku  iz naše priče, ali i ostalim učenicima koji su smješteni u internatu, školske kolege nedavno su pripremile iznenađenje. Uz ogromnu pomoć roditelja i uposlenika škole kupili su im školski pribor, garderobu, sportsku opremu, te poklone koje su poželjeli.

Učenik iz naše priče je poželio mobilni telefon, a isti mu je uručen u njegovom odjeljenju. Tu količinu sreće je jako teško opisati, navodi pedagogica, dodajući da ova akcija najbolje govori o prihvaćenosti učenika, smještenih u  internatu, od strane njihovih kolega. 

Kada je riječ o provedbi Programa sekundarne prevencije pedagogica navodi da je Individualni plan podrške izrađen za još nekoliko učenika i u većini slučajeva realizacija teče prema dogovorenim i zadanim ciljevima. Uz to, trenutno se radi i na izradi prvog Individualnog plana brige (IPB)

„Dosta istih i sličnih aktivnosti u školi se realiziralo i prije Programa sekundarne prevencije, ali sad su dobile novu formu. Edukacije su nam donijele neka nova znanja, neka stara su osvježena, a pravilnici dali tačne smjernice za rad, ali i nove mogućnosti“, navodi na kraju ove predivne priče pedagogica Josipa Dupanović. 

OŠ „Harmani 1“ Bihać
OŠ „Harmani 1“ Bihać

Aktivnosti Programa sekundarne prevencije su usmjerene da učenik usvoji djelotvorna individualno i društveno prihvatljiva ponašanja razvijajući vještine potrebne za sveobuhvatan rast i razvoj, te brižno ophođenje prema sebi, drugima i/ili okruženju.  Program sekundarne prevencije pretpostavlja rano prepoznavanje indikatora koji mogu da dovedu dijete u opasnost da postane počinilac ili žrtva različitih oblika nasilja, kao i zlostavljanja ili zanemarivanja. Praksa i teorija ukazuju na neophodnost pravovremene intervencije, još od prvog razreda osnovne škole. Tendencija ovog programa je da akcenat stavi na pružanje adekvatne podrške djetetu i porodici umjesto određivanja sankcija, kako je to u tradicionalnom školskom pristupu ranije bilo uobičajeno. Naime, cilj je istražiti uzrok nekog neprilagođenog ponašanja, te raditi na njegovom smanjivanju ili otklanjanju kao i na jačanju protektivnih faktora odnosno resursa koji postoje u okruženju djeteta. 

S druge strane Program kroz set edukacija i ukupne podrške implementaciji, omogućuje osnaživanje nastavnika i stručnih službi škola za prepoznavanje faktora rizika i pružanje podrške djeci. 

Program sekundarne prevencije u školama Unsko-sanskog i Livanjskog kantona realizuje humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao partner UNICEF-a Bosne i Hercegovine, a projekat je finansiran od Švedske vlade.