Prva sedmica servisnog učenja

Predstavnici Genesis Projecta učestvovali su u Prvoj sedmici servisnog učenja u Centralnoj i Istočnoj Europi koja je počela u ponedeljak, a završena je danas.
Sedmica servisnog učenja bila je prilika za razmjenu i horizontalnu kooperaciju, ponudila je otvorene konferencije, sastanke sa saradnicima, radionice i panel diskusije za razmjenu iskustava sa učesnicima o razvoju prakse i programa servisnog učenja . Ovaj događaj je ugostio vodeće specijaliste iz Latinske Amerike i drugih regija širom svijeta.

U okviru sedmice realizovane su sljedeće aktivnosti:
• Treći sastanak partnera
• Prva konferencija servisnog učenja u Centralnoj i Istočnoj Europi
• Trening za trenere servisnog učenja

Konferenciju su organizirali MIOS, Međunarodno udruženje “Interaktivne otvorene škole” i CLAYSS, latinoamerički centar za servisno učenje uz veliku podršku mreže servisnog učenja Centralne i Istočne Europe. Tokom cijele sedmice su se odvijale aktivnosti posvećene nastavnicima, rukovoditeljima i učenicima škola svih nivoa i vrsta, kao i institucijama visokog obrazovanja i organizacijama civilnog društva.