Radionice se nastavljaju: Učimo o emocijama, o empatiji, komunikaciji i anksioznosti

U toku su radionice o psihološkoj otpornosti djece tokom pandemije za sto učenika iz deset osnovnih škola u Bugojnu, Busovači, Fojnici, Jajcu i Divičanima, kao dio projekta „Mostovi povjerenja i saradnje“ kojeg provodi Humanitarna organizacija Genesis Project. Cilj ovog projekta je umanjenje nepoželjnih posljedica pandemije po djecu i mlade te izgradnja njihove psihološke optornosti na stresove.

Učenici učestvuju u radionicama na kojima uče o emocijama i kako živjeti sa njima, o empatiji, komunikaciji, anksioznosti i kako je savladati. Takođe uče na koji način oni mogu održati radionice svojim vršnjacima.

Radionica u toku!

“Na samom početku je bio prisutan strah kako će da bude na radionicama koje se održavaju online, bez kontakta uživo, i to na tako suptilne teme kao što su strah i anksioznost”, naglašava Ljubiša Vasić, jedan od facilitaora radionica. „Ali već nakon održane prve radionice vidjeli smo da su djeca izuzetno zainteresovana, da im se sviđa način rada i da su izuzetno radoznali“, dodaje Ljubiša.

Djeca učestvuju na radionicama zajedno, sjede u istoj učionici i druže se. Koliko uživaju najbolje opisuju poruke koje su poslali facilitaorima u kojima opisuju da su upoznali nove prijatelje, da im je dan kad imaju radionice najdraži dio školskog dana ili kao što opisuje jedna učenica: „Bila sam jako vesela i nasmijana na radionicama, nisam osjećala tugu niti dosadu koja bi mi odvukla pažnju od tako lijepih stvari“. Učenici dalje dodaju da su teme o kojima se priča jako korisne i da većina vršnjaka malo govori o njima. Smatraju da svoje emocije treba pokazivati, a ne držati ih u sebi.

Kako pomoći sebi i drugima?

Pedagozi iz škola koji učestvuju u ovom projektu su produžena ruka facilitaora. Oni su ti koji pridonose ugodnoj, pozitivnoj i zdravoj atmosferi koja vlada u učionicima tokom online radionica”, napominje Draško Stojčević, facilitator radionica.

Sve aktivnosti projekta “Mostovi povjerenja i saradnje” podržava Ministarstvo obrazovanja, znanosti, mladih, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona, a u njemu učestvuju osnovne škole:

• “Berta Kučera” i “13. rujan” u Jajcu,

• “Busovača” i “Kaćuni” u Busovači,

• “Jajce” u Kruščici i “Braća Jezerčić” u Divičanima,

• “Muhsin Rizvić” i “Ivan Goran Kovačić” u Fojnici te

• “Prva osnovna škola” Bugojno i “Treća osnovna škola” Bugojno.

Projekat “Mostovi povjerenja i saradnje: Građenje post-COVID otpornosti kod djece u Srednjobosanskom kantonu kao alat za izgradnju sigurnosti i povjerenja” provodi se uz podršku Kanade kroz Kanadski fond za lokalne inicijative.