Radionice za roditelje u školama SBK

Tokom janaura, februara i marta, Genesis Project tim, u sklopu projekta “Mostovi povjerenja i saradnje” intenzivno sarađuje sa osnovnim školama širom Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnje Bosne na realizaciji edukativnih aktivnosti “Radionice za roditelje”.  Tema radionica je komunikacija sa djetetom i tom prilikom se roditeljima distribuira poučna i korisna publikacija, osmišljena od strane kreativnog Genesis Project tima , pod naslovom “Čujte i ono što vam ne izgovore”.

U januaru je održana 21 radionica sa roditeljima u sljedećim osnovnim školama: “Braća Jezerčić” Divičani/Jajce, “Jajce” Divičani/Jajce, “Gromiljak” Gromiljak, “Kiseljak 1” Gromiljak, “Busovača” Busovača, “Kaćuni” Busovača, “13.rujan” Jajce , “Berta Kučera” Jajce, “Muhsin Rizvić” Gojevići/Fojnica, “I.G.Kovačić” Gojevići/Fojnica, “I osnovna škola” Bugojno, “III osnovna škola” Bugojno, “Vitez”.

“Na radionicama je učestovalo preko 400 roditelja, koji su pokazali veliko interesovanje za temu ‘Komunikacija sa vašim djetetom’ te su iskoristili priliku da postave mnoštvo pitanja.Tokom sljedeća dva mjeseca realizovaćemo još 65 radionica sa roditeljima. Uvjereni smo da ćemo i na njima naići na veliko interesovanje roditelja učenika osnovnih škola”, ističu u Genesis Project-u.
Projekat “Mostovi povjerenja i saradnje” realizuje se uz podršku donatora iz Njemačke, privatne fondacije i fondacije Schüler Helfen Leben (SHL), iz Berlina. Realizacija projekta je moguća zahvaljujući odobrenju Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa / Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona/Kantona Središnje Bosne.