Razvoj socijalnog preduzetništva neophodan i u BiH

Dijana Pejić, izvršna direktorica Genesis Project-a učestovala je na IV Modulu NGO (NVO) Akademije pod nazivom „Socijalne inovacije i njihov dalje unapređenje” održanom u Barseloni u organizaciji ERSTE Fondacije u saradnji sa Bečkim Univerzitetom za biznis i ekonomiju.  Prva tri Modula NGO Akademije su realizovana u Beču tokom 2016. godine , a četvrti Alumni Modul ujedno je i posljednji. Socijalna inovacija je postala bitna tema u civilnom društvu i šire: potaknuta ograničenim resursima u kombinaciji sa nezadovoljenim potrebama korisnika, ali i povećanjem mogućnosti za saradnju u svim sektorima, nevladine organizacije se smatraju važnim akterima kako bi se došlo do novih rješenja za podsticanje društvenih promjena. Zato bi bavljenje socijalnim inovacijama i pitanjima njihovog daljeg unapređenja trebala biti ključna kompetencija NVO-a, socijalnih poduzeća i civilnog društva uopšteno.
“Opremljen znanjima prikupljenim tokom tri Modula 2016. godine, Alumni Modul nas je doveo do Barcelone, prekrasnog grada punog izazova i prilika za društvenu promjenu. Barselona nam je dala uvid u mnoštvo inovativnih rješenja za društvene probleme, jer služi kao primjer za doživljavanje nekih inovativnih procesa i suočava nas s postojećim mogućnostima i ograničenjima koja služe kao granice društvene inovacije”, istakla je Dijana Pejić i dodala:
“Pomaže nam da dogovorimo na pitanja poput: Šta je potrebno za uspješno provođenje socijalne inovacije? Alumni Modul rješava ova pitanja dijeljenjem akademskih spoznaja i postavljanjem različitih perspektiva i iskustava za raspravu”.
Prema njenim riječima, boravak u Barseloni je bio prekrasno iskustvo, mješavina učenja i upoznavanja.
“Nadam se  da će razvoj socijalnog preduzetništva uskoro uzeti zamah i u Bosni i Hercegovini, za dobrobit socijalno ugroženih kategorija stanovništva”, zaključila je.