Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

KO MOŽE APLICIRATI

Da bi ispunjavala uslove, sva iskustva moraju biti implementirana tokom školske 2019/20 i/ili 2020/21 godine, a završena prije 30. juna 2021. godine.

Regionalna nagrada za Servisno-Učenje 2021 je otvorena za sve javne, privatne i društvene škole koje razvijaju i sprovode praksu Servisnog-Učenja u sljedećim zemljama: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Rumunija, Srbija i Slovačka. Pomenute škole mogu pokrivati predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, kao i sve modalitete koji su zvanično priznati i usmjereni na razvoj Servisnog-Učenja.

ZAŠTO APLICIRATI

Nagrada je priznanje za trud koji prosvjetni radnici/e i škole ulažu u stvaranje prilika iskustvenog učenja, snažne veze sa zajednicom i promoviranje građanske uključenosti učenika/ca. Uz promociju koju će Vaša škola dobiti za Vaš inovativan rad i prestiž da postanete dio međunarodne mreže uglednih škola, tu su i novčane nagrade za tri najbolja projekta kao i Počasno priznanje.

Takođe, svaka zemlja učesnica će dodijeliti priznanje finalistima u obliku Zahvalnice, ovjereno pečatom i potpisom partnera Mreže Servisnog-Učenja za Centralnu i istočnu Evropu.

KAKO APLICIRATI

Sva iskustva Servisnog-Učenja se podnose isključivo putem Prijavnog obrasca za Regionalnu nagradu za Servisno-Učenje. Podaci navedeni u prijavnom obrascu moraju biti dovoljno detaljni tako da u potpunosti opisuju sve aspekte iskustva. Obrazovne institucije mogu da podnesu bilo koji drugi, dodatni materijal koji smatraju bitnim za bolje razumijevanje iskustva.

OSNOVNI uslov je da podneseni Prijavni obrazac bude potpisan i ovjeren od strane centralnog organa škole, tj. direktora/ice (ili najvišeg nivoa nevladine organizacije pod čijim ste nadzorom implementirali Servisno-Učenje).

Popunjene prijave u PDF formatu, zajedno sa priloženim pratećim materijalima – dokazima, izjavama učesnika i indikatorima koji ilustruju procese i rezultate objašnjene u Prijavnom obrascu (promotivni materijal, flajeri, plakati, video snimci, fotografije, linkovi za medije, itd.) slati na e-mail adresu cee.sl.award@ioskole.net sa naznakom: “Prijava-S-L-naziv zemlje” u naslovu e-maila. Validnim će se smatrati isključivo prijave poslate putem e-maila, a nepotpune, neovjerene i nepotpisane prijave se neće razmatrati.

Učešće u Regionalnoj nagradi za Servisno-Učenje podrazumijeva saglasnost za objavljivanje svih dostavljenih informacija i materijala, ukoliko institucija bude među finalistima. Ni pod kojim uslovima se dostavljeni obrasci i prateći materijali neće vraćati.

Podnijete prijave će najprije ocijeniti Tehnički tim Regionalne nagrade za Servisno-Učenje, a nakon toga Žiri sastavljen od predstavnika CEE SL Mreže i stručnjaka u ovoj oblasti.

ROK ZA PRIJAVE

Poziv za podnošenje prijava za Regionalnu nagradu Servisnog-Učenja 2021 otvoren je do 15. jula 2021. godine do 23.59 sati.

NAGRADNI FOND

Predviđene su Prva nagrada u iznosu od jedne hiljade dolara ($ 1.000), Druga nagrada u iznosu od sedam stotina pedeset dolara ($ 750)  i Treća nagrada u iznosu od petstotina dolara ($ 500) obračunate po kursnoj listi na dan transakcije Centralne banke Bosne i Hercegovine u lokalnoj valuti (BAM).

Ukoliko bude osvojena jedna od tri nagrade nagradni fond može biti iskorišten u materijalima potrebnim za razvoj i implementaciju novog projekta Servisnog-Učenja ili za proširenje podnijetog iskustva.

CEREMONIJA DODJELE NAGRADE

Druga Regionalna nagrada će biti dodijeljena do kraja 2021. godine u organizaciji Međunarodnog udruženja “Interaktivne otvorene škole” (MIOS), a tehnička i logistička organizacija cjelokupnog događaja će biti u skladu sa predstojećom situacijom. Pobjednička iskustva će biti objavljena nakon ceremonije na internet stranici MIOS-a Tuzla i CEE SL Mreže.

Smatra se da su sve škole koje učestvuju na konkursu saglasne sa pravilima ovog poziva, kao i odlukama žirija koje će se donositi pojedinačno, bez ikakvog preispitivanja ili žalbe. Sve institucije koje nisu prošle u finale dobiće povratnu informaciju od stručnjaka za Servisno-Učenje kako bi poboljšale predstavljene predloge.

Preuzmite Prijavni obrazac i Odredbe i uslove na željenom jeziku zemlje ispred koje aplicirate:

AlbanijaALB 00_TERMAT DHE KUSHTET                            ALB 01_FORMA E APLIKIMIT
Bosna i HercegovinaBOS 00_OSNOVNI USLOVI I ODREDBE                BOS 01_PRIJAVNI OBRAZAC
HRV 00_OSNOVNI UVJETI I ODREDBE               HRV 01_PRIJAVNI OBRAZAC
СРП 00_ОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА ПРИЈАВУ       СРП 01_ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ
KosovoALB 00_TERMAT DHE KUSHTET                          ALB 01_FORMA E APLIKIMIT
RumunijaRO 00_TERMENI ȘI CONDIȚII                               RO 01_FORMULAR DE ÎNSCRIERE
SrbijaSRB 00_ODREDBE I USLOVI                                  SRB 01_OBRAZAC ZA PRIJAVU
SlovačkaSK 00_PRAVIDLÁ A PODMIENKYSK 01_            PRIHLASOVACÍ FORMULÁR
Internacionalne formeENG 00_TERMS AND CONDITIONS                    ENG 01_SUBMISSION FORM

Za sva dodatna pitanja i informacije kontaktirajte predstavnike partnerskih organizacija zemalja učesnica u Regionalnoj nagradi za Servisno-Učenje:

AlbanijaMary Ward Loreto+355 67 609 91 44aferditagjoni07@gmail.com 
Bosna i HercegovinaMIOS Tuzla+387 35 258 358zeljka@ioskole.net 
KosovoToka +383 38 704 560info@toka-ks.org 
RumunijaTransylvania Colledge+407 40 066 736simina.bejenaru@transylvania-college.ro 
SrbijaKolping društvo Srbije+381 21 6 337 664bojana.peric@gmail.com 
SlovačkaPlatform for Volunteer Centre+421 907 130 817alzbeta.gregorova@umb.sk

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama

Ko smo

Genesis Project osnovan je u februaru 1997. godine u Banjaluci. Od osnivanja do danas, realizovali smo veliki broj projekata zahvaljujući podršci brojnih donatora. Smješteni smo u Banjaluci, a zahvaljujući razumijevanju gradonačelnika i poslanika u Gradskoj skupštini grada Banjaluka, od 01. 08. 2004. godine nakon osam godina aktivnog humanitarnog rada dobili smo na na korištenje poslovne prostorije (u vlasništvu grada). To nam je značajno olakšalo realizaciju humanitarnih projekata i otvorilo mogućnosti za realizaciju novih aktivnosti. Zahvaljujući našem pokretnom servisu-interaktivnom putujećem pozorištu u mogućnosti smo da programom obuhvatimo geografski veliko područje i veliki broj potencijalnih korisnika. Danas, većina Genesis Project aktivnosti fokusirana je podjednako na teritoriju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Ciljevi

Misija

Genesis Project preko svojih profesionalaca i opredjeljenih pojedinaca pomaže djeci i mladima širom Bosne i Hercegovine u ostvarivanju prava na slobodan i pravilan psihofizički razvoj bez obzira na vjersku, etničku i rasnu pripadnost uvažavajući sve njihove individualne razlike i potencijale.

Vizija

Bosna i Hercegovina je slobodno i otvoreno društvo koje će omogućiti, svakom pojedincu, da se razvije i u punom kapacitetu i da se ostvari kao sretna, svjesna i slobodna individua sposobna na kritičko razmišljanje i kreativno djelovanje.

Dijana Pejić rođena je 1974. godine u Banjaluci gdje je završila osnovnu i srednju Elektro tehničku školu. Nakon završetka Više poslovne škole u Beogradu, zvanje diplomiranog ekonomiste stiče na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. U nevladinom sektoru aktivno radi od 1995. godine kada je kao projekt koordinator bila zaposlena u Američkom komitetu za izbjeglice. Nevladinu organizaciju Genesis Project osnovala je 1996. godine u Banjaluci. Od tada do danas implementirala je na desetine uspješnih projekata širom Bosne i Hercegovine.
Zadužena za program menadžment, finansijski menadžment, osmišljavanje projekata, ljudske resurse, Dijana uspješno rukovodi malim timom koji je najvećim dijelom od samog početka dio Genesisa.
Uspješna priča traje već 18 godina, a njen najbolji dokaz su ostvareni rezultati i dječiji osmjeh koji članovi Dijaninog tima izmame gdje god da ih put nanese.

Azra Talić rođena je 1952. godine u Banjaluci. U rodnom gradu završila je osnovnu školu i Gimnaziju, a potom i Pedagošku akademiju. Školovanje je nastavila u Sarajevu na Filozofskom fakultetu, na kojem je stekla zvanje profesora psihologija i pedagogije.

U svom bogatom radnom iskustvu Azra je radila i kao vaspitač i pedagog u vrtiću, te psiholog i pedagog u osnovnoj školi, a potom i kao psiholog u organizaciji CARE Canada.

Dio tima Genesis Projecta postaje 1998. godine, i od tada aktivno učestvuje u realizaciji brojnih projekata. Podjednako je uspješna kao pedagog, psiholog, ali i kao pjesnik. Upravo je zahvaljujući njenoj mašti nastao veliki broj pjesama i predstava kojim putujuće interaktivno pozorište Genesis tima zabavlja i edukuje mališane širom BiH. A, u Azrinoj mašti uvijek ima mjesta za nove i kreativne ideje koje tek čekaju da ožive u nekom budućem projektu.

Draško Stojčević je rođen 1975. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu i srednju Elektro tehničku školu, a potom i Fakultet političkih nauka, odsjek za novinarstvo i komunikologiju.
Od samog osnivanja Genesis Projecta, Draško je dio tima. Tokom rada u ovoj organizaciji, pohađao je veliki broj naprednih seminara i završio obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja. Nakon treninga za osmišljavanje i produkciju jednominutnih filmova za mlade, producirao je veliki broj jednominutnih filmova širom Bosne i Hercegovine.
U okviru projekata na kojima je radio i uspješno ih realizovao, Draško je razveseljavao mališane raznim ulogama koje je ostvario kroz brojne predstave i TV serijale. Pečurko u „Igri šumskih patuljaka“, saradnik Učitelja u „Čiji su anđeli“, deminer u „Suđenje čudno“, samo su neke od njih. Uvijek nasmijan i omiljen među djecom, prepoznatljiv je član veselog Genesis tima i putujećeg interaktivnog pozorišta.

Ljubiša Vasić je rođen 1975. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu i srednju Elektro - tehničku školu, a potom i Nezavisni univerzitet Banjaluka. Zvanje profesora razredne nastave stekao je 2009. godine, a za rad u nevladinom sektoru dodatno se edukovao kroz seminare i obuke. Između ostalog, završio je i obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja.
Ljubiša je dio tima Genesis Projecta od osnivanja organizacije 1996. godine. Radio je na implementaciji velikog broja projekata, a djeca i mladi ga lako prepoznaju po širokom osmijehu i brojnim ulogama koje je ostvario kroz zabavne i edukativne predstave i TV serijale Genesisa.
Profesor Mudrić iz TV serijala „Čiji su anđeli“, učitelj iz TV serijala „Šumska škola“, Borko u „Igrama šumskih patuljaka“, strogi sudija u „Suđenju čudnom“, neke su od uloga po kojima ga najmlađi rado pamte.

Saša Šarić je rođen 1974. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu i srednju Elektro tehničku školu, nakon čega je upisao Višu poslovnu školu u Beogradu.
Dio je Genesis tima od osnivanja organizacije, a kroz brojne seminare dodatno se edukovao za rad na humanitarno edukativnim projektima.
Završio je i obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja, a pohađao je i trening o osmišljavanju i produkciji jednominutnih filmova.
Saša je tokom svoga rada u Genesisu učestvovao u implementaciji velikog broja uspješnih projekata širom Bosne i Hercegovine - od edukativnih radionica za djecu, preko produkcije TV predstava, do prevencije vršnjačkog nasilja, a aktivan je i na planu obezbjeđivanja donatorskih sredstava za projekte.

Goran Radić rođen je 1967. godine u Banjaluci. Nakon završetka osnovne i srednje Elektro tehničke škole u ovom gradu, završio je nekoliko naprednih seminara, kao i naprednu obuku za menadžera za upravljanje projektima za upozoravanje na mine i vatreno oružje.
Diplomirao je na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta Apeiron u Banjaluci. Nakon osam godina rada u preduzeću „Rudi Čajavec“, Goran se 1998. godine priključuje timu Genesis Projekta, u početku kao volonter, a od 2003. godine i kao stalni član. Između ostalih obuka i seminara, pohađao je i trening o osmilšljavanju i produkciji jednominutnih filmova.
Učestvovao je na velikom broju uspješnih projekata, a njegov najveći doprinos ističe se kroz menadžerstvo projekata za upozoravanje na mine i vatreno oružje. Goran aktivno radi u minama visoko ugroženim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine, a njegov primarni zadatak je da edukuje djecu kako da sačuvaju svoje živote i imaju bezbrižno djetinjstvo dok odrastaju u neposrednoj blizini mina i stalnoj opasnosti.

Dijana Miljatović je rođena 1972. godine u Prijedoru gdje je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega je upisala engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Banjaluci.
Veliki dio svog radnog vijeka Dijana je provela na terenu kao prevodilac, a u ovom svojstvu radila je i za Haški tribunal. Jedan je od osnivača Udruženja samohranih roditelja “Ponos”, čiji je i predsjednik. Koordinator je brojnih humanitarnih akcija, a u okviru udruženja obavlja i funkciju projekt menadžera, a po potrebi i portparola.
Genesis Projectu pridružuje se 2012. godine, prvo kao volonter, a od jula 2013. godine i kao stalni član. Zaposlena na mjestu administrativnog asistenta, neophodna je logistička podrška uspješnog tima.