Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

Humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF-a nastavila je realizaciju aktivnosti vezanih za Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama Hercegbosanske županije i Unsko-sanskog kantona.

U periodu od 15. listopada do 1. prosinca, a u cilju uvođenja Programa sekundarne prevencije i razmjene znanja i vještina potrebnih za efikasnu identifikaciju i pružanje podrške djeci u riziku, održani su treninzi u osam osnovnih škola s područja Hercegbosanske županije. Kroz ove treninge educirano je ukupno 254 nastavnika i predstavnika stručnih službi škola.

Treninge su održale tri ekspertice s područja Hercegbosanske županije, dvije pedagogice i jedna psihologkinja. Sve ekspertice su prošle dvodnevnu obuku, na kojoj su imale priliku da se detaljno upoznaju s Programom sekundarne prevencije te s instrumentima koji se koriste u sklopu ovog programa.

Treninzi su organizovani po već utvrđenom planu, uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera, a poštovan je i broj okupljenih u zatvorenim prostorijama. Uz predavače i predstavnike Genesis Project-a na obukama je bilo nazočno do 25 učesnika.  A zbog pogoršanja epidemiološke situacije svi treninzi planirani za mjesec studeni su nastavljeni online.

Preostala nam je realizacija treninga u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ u Livnu i s tim treningom završavamo s obukama nastavnika u osnovnim školama Hercegbosanske županije.

Prema planu, od 15. listopada do 15. prosinca 2020. godine biće realizovano ukupno 58 treninga, 49 treninga u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona i devet treninga u devet osnovnih škola Hercegbosanske županije.

Program sekundarne prevencije ima za cilj blagovremenu prevenciju rizika društveno neprihvatljivih ponašanja kao i zaštitu djece od nasilja i zenamarivanja. Programske aktivnosti su usmjerene da učenik usvoji djelotvorna individualno i društveno prihvatljiva ponašanja razvijajući vještine potrebne za sveobuhvatan rast i razvoj, te brižno ophođenje prema sebi, drugima i/ili okruženju.

Program sekundarne prevencije u školama Unsko-sanskog kantona i Hercegbosanske županije realizuje humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF -a Bosne i Hercegovine, a projekat se realizuje po pokroviteljstvom Švedske vlade. 

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama