Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

Dvodnevna manifestacija koja objedinjuje pokretanje regionalnog projekta „Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju“ i stručnu obuku o Priručniku EU-a i UNICEF-a o pravima djeteta: Integrisanje prava djeteta u programe razvojne saradnje održana je 13. i 14. decembra u Sarajevu. Jedan od UNICEF-ovih tehničkih partnera na implementaciji ovog regionalnog projekta je i NVO „Genesis Project“ . U okviru ove manifestacije u Sarajevu, održana je i konferencija: “Integrisanje prava djeteta u programe razvojne saradnje Evropska unija i UNICEF – predstavljanje projekta i stručna obuka” pod motom “Dajmo svakom djetetu jednaku šansu”. Radi se o jednom u nizu događaja koji za cilj imaju ovogodišnje obilježavanje 70. godišnjice UNICEF-a. Učesnici ove radionice su se obavezali na određene aktivosti koje će poduzeti nakon radionice.

Nasilje je svakodnevna realnost za hiljade djece širom Jugoistočne Evrope. Podaci pokazuju da je više od 50 posto dječaka i djevojčica u dobi od 2-14 (u nekim zemljama, više od 70%) bilo izloženo najmanje jednom od težih oblika fizičkog ili psihičkog kažnjavanja od strane članova porodice.
Mnogoj djeci je i dalje izuzetno teško razgovarati sa drugim ljudima o nasilju koje se dešava u porodici, a pogotovo tražiti zaštitu ili reakciju. Situacija djece sa poteškoćama je jednako komplikovana; ona su često odvojena od svojih porodica, prezastupljena u specijalnim institucijama, ne pohađaju školu i isključena su iz svakodnevnog javnog života. Djeca se suočavaju sa predrasudama, stigmom i teškom diskriminacijom.
Mnoga su “nevidljiva” i nisu obuhvaćena službenim podacima. Takva djeca imaju gotovo četiri puta veće šanse da dožive nasilje nego tipična djeca.
Više informacija o ovm događaju, ali i o pomenutom regionalnom projektu: http://www.zasvakodijete.ba/ .

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama