Šansa za svako dijete!

Dvodnevna manifestacija koja objedinjuje pokretanje regionalnog projekta „Zaštita djece od nasilja i promocija socijalne inkluzije djece sa smetnjama u razvoju“ i stručnu obuku o Priručniku EU-a i UNICEF-a o pravima djeteta: Integrisanje prava djeteta u programe razvojne saradnje održana je 13. i 14. decembra u Sarajevu. Jedan od UNICEF-ovih tehničkih partnera na implementaciji ovog regionalnog projekta je i NVO „Genesis Project“ . U okviru ove manifestacije u Sarajevu, održana je i konferencija: “Integrisanje prava djeteta u programe razvojne saradnje Evropska unija i UNICEF – predstavljanje projekta i stručna obuka” pod motom “Dajmo svakom djetetu jednaku šansu”. Radi se o jednom u nizu događaja koji za cilj imaju ovogodišnje obilježavanje 70. godišnjice UNICEF-a. Učesnici ove radionice su se obavezali na određene aktivosti koje će poduzeti nakon radionice.

Nasilje je svakodnevna realnost za hiljade djece širom Jugoistočne Evrope. Podaci pokazuju da je više od 50 posto dječaka i djevojčica u dobi od 2-14 (u nekim zemljama, više od 70%) bilo izloženo najmanje jednom od težih oblika fizičkog ili psihičkog kažnjavanja od strane članova porodice.
Mnogoj djeci je i dalje izuzetno teško razgovarati sa drugim ljudima o nasilju koje se dešava u porodici, a pogotovo tražiti zaštitu ili reakciju. Situacija djece sa poteškoćama je jednako komplikovana; ona su često odvojena od svojih porodica, prezastupljena u specijalnim institucijama, ne pohađaju školu i isključena su iz svakodnevnog javnog života. Djeca se suočavaju sa predrasudama, stigmom i teškom diskriminacijom.
Mnoga su “nevidljiva” i nisu obuhvaćena službenim podacima. Takva djeca imaju gotovo četiri puta veće šanse da dožive nasilje nego tipična djeca.
Više informacija o ovm događaju, ali i o pomenutom regionalnom projektu: http://www.zasvakodijete.ba/ .