Seminar za učenike i nastavnike iz SBK

“Učimo živjeti zajedno” bila je tema seminara koji se održao u organizaciji Genesis Projecta na Vlašiću, a kojem su prisustvovali nastavnici i učenike iz osam osnovnih škola Srednjobosanskog kantona, koje rade u jednoj zgradi sa dva nastavna plana i programa. Seminar je organizovan u sklopu projekta “Mostovi povjerenja i saradnje” , koji su podržali Fondacija SHL iz Njemačke, ambasada SAD-a u BiH i ambasada Švicarske u BiH.

Pored radionica i predavanja, tokom dva dana druženja, nastavnici i učenici imali su priliku da uživaju u neformalnom druženju i upoznavanju novih prijatelja.
Evaluacija na kraju seminara je pokazala izuzetno visok stepen zadovoljstva radnim dijelom seminara, ali i aktivnostima druženja i razvijanja prijateljstva.

U okviru projekta “Mostovi povjerenja i saradnje”, koji traje od maja 2015. do aprila 2017. godine, planiran je niz aktivnosti, među kojima su: radionice za djecu, radionice za roditelje, radionice za nastavnike, edukativne lutkarske predstave za mlađu djecu te edukativne pozorišne predstave za stariju djecu.