«Servisno učenje u umjetnosti»: Učiti kroz angažman u zajednici

U okviru projekta «Servisno učenje u umjetnosti» odvijaju se onlajn aktivnosti u kojima učestvuje šest osnovnih škola iz Srednjobosanskog kantona i dvije osnovne škole iz Hercegovačko-neretvanskog kantona:

  1. OŠ Kiseljak 1 Bilalovac,

  2. OŠ Gromiljak Kiseljak,

  3. OŠ Vitovlje Travnik,

  4. Katolički školski centar ,,Petar Barbarić” Travnik,

  5. Treća osnovna škola Bugojno,

  6. Prva osnovna škola Jaklić Bugojno,

  7. Osnovna škola Marina Držića Buna Mostar,

  8. Osnovna škola Blagaj Mostar

U skladu sa projektnim planom i u dogovoru sa predstavnicima škola, tokom perioda april-maj 2020. godine provedeno je 19 onlajn aktivnosti u koje je bilo uključeno 58 nastavnika i predstavnika stručnog osoblja škola i uprava škola. Cilj onlajn aktivnosti bio je da upozna učesnike sa osnovama metodologije servisnog učenja, te da ih pripremi za razvijanje vlastitog projekta servisnog učenja u umjetnosti.

Tokom juna i jula Genesis Project nastavlja sa svojim aktivnostima u pomenutim školama.

“Želimo da se zahvalimo školama i svim učesnicima aktivnosti koji su prepoznali i podržali naše djelovanje tokom pandemije koronavirusa i na taj način omogućili kontiuitet naših aktivnosti”, poručio je Saša Šarić iz Genesis Project-a.