Servisno učenje – uspješna metoda edukacije

Konferenciji o Servisnom učenju, koja je održana na Bečkom Univerzitetu za biznis i ekonomiju prisustvovali su i predstavnici Humanitarne organizacije Genesis Project. Riječ je o edukaciji o jednom, za Bosnu i Hercegovinu, još relativno nepoznatom i novom načinu pristupa obrazovanju. Servisno učenje ili učenje kroz angažman podrazumijeva izgradnju dječijih kompetencija

da percipiraju i rješavaju probleme u zajednici prema mogućnostima i uzrastu.

Naglasak je na učenju van učionice te povezivanje znanja koje djeca trebaju učiti u školi sa svakodnevnim životom u zajednici. Servisno učenje odlikuje snažna veza između sadržaja nastavnog plana i programa te servisa koje učenici mogu pružiti u zajednici odnosno balans učenja i servisa. Polazi se od potreba u zajednici na osnovu kojih se traži veza u nastavnom programu te nizom koraka učenici putem aktivnosti ili ” learning by doing” uče sadržaj školskih predmeta. Akcenat je na servisu ili usluzi koji učenik ispostavlja u zajednici i bez toga ne možemo govoriti o servisnom učenju. Pored učenika i nastavnog osoblja nezaobilazni partneri za realizaciju aktivnosti su roditelji, različite formalne i neformalne grupe u zajednici, privatni biznisi.

O ovoj metodi učenja, na konferenciji su govorili vodeći svjetski stručnjaci iz ove oblasti, a to su predstavnici organizacije CLAYSS iz Argentine. U Beču smo saznali i da se metoda Servisnog učenja već nekoliko decenija uspješno primjenjuje u vrtićima, školama i na univerzitetima širom Sjeverne i Južne Amerike, u Velikoj Britaniji, Njemačkoj, Austiji, Holandiji a relativno odskora je zaživjela u Španiji, Portugalu, Češkoj i Rumuniji.

Na konferenciji su učestvovali predstavnici nevladinih organizacija, univerziteta i ministarstva prosvjete iz BiH, Rusije, Češke, Rumunije, Slovačke, Srbije, Kosova, Moldavije.

Kao izuzetno učinkovita i dokazana metoda edukacije djece i mladih, servisno učenje bi svakako trebalo naći svoj put i do škola Bosne i Hercegovine, a svoja saznanja o ovoj metodi svakako ćemo prenositi svim zainteresovanim.