Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

DONATOR: UNICEF Bosne i Hercegovine
TRAJANJE: mart 2010. – januar 2011.
MJESTO REALIZACIJE: Projekat se implementirao u 20 odabranih osnovnih škola koje se nalaze u sljedećim lokalnim zajednicama u Bosni i Hercegovini:Banja Luka, Istočno Sarajevo, Modriča, Doboj, Derventa, Sarajevo, Zenica, Ključ, Doboj-jug i Bosanski Petrovac.

CILJEVI: Opšti cilj projekta je bio da se u obuhvaćenim osnovnim školama stvori takvo okruženje koje će ponuditi odgovor cijele škole na međuvšnjačko nasilje i omogućiti djeci, nastavnicima i roditeljima da razvijaju i podržavaju akcije usmjerene protiv međuvršnjačkog nasilja.

POZADINA PROJEKTA, PLANIRANE AKTIVNOSTI I OSTVARENI REZULTATI:
Dječije povrede su globalni javno-zdravstveni problem. Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije preko 700 000 djece ispod 15 godina bude usmrćeno usljed različitih povreda. Povrede su vodeći uzrok smrtnosti kod djece nakon njihovog prvog rođendana. Takođe postoji visoka stopa smrtnosti povezana sa povredama u djetinjstvu: na svako povređeno djete koje umre dolazi nekoliko hiljada djece koja žive sa različitim stepenom invaliditeta. Veliki procenat ovih povreda (na primjer: padovi, opekotine, utapanja) se dogode u domu ili u poznatnom (zabavnom) okruženju. Zaštita djece od nasilja je utemeljena Konvencijom o pravima djeteta koju je Bosna i Hercegovina ratifikovala 1993. godine. Ova Konvencija, kao i pravni okvir koji se tiče djece i njihovih beneficija, obavezuje BiH i njene vlasti da obezbjede uslove za pristojan život i optimalan razvoj svakog djeteta. Radi podržavanja ostvarivanja ovih ciljeva, Državna strategija za borbu protiv nasilja nad djecom 2007.-2010. je razvijena od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice i partnera.

Realizovane su sljedeće projektne aktivnosti:
1. Utvrđivanje prisutnog nivoa međuvršnjačkog nasilja i identifikacija najčešćih oblika međuvršnjačkog nasilja u osnovnoj školi.
2. Uspostavljanje školskog Koordinacijskog odbora za prevenciju međuvršnjačkog nasilja.
3. Radionice za nastavnike(razredne starješine) o metodologiji izvođenja radionica sa djecom o temi prevencija međuvršnjačkog nasilja i mirnog rješavanja sukoba – u cilju uspostavljanja odjeljenskih pravila o prevenciji međuvršnjačkog nasilja.
4. Radionice za djecu o metodologiji vršnjačkih pomagača – u cilju prevencije međuvršnjačkog nasilja.
5. Radionice sa roditeljima – u cilju osvješćivanja i uloge roditelja u prevenciji međuvršnjačkog nasilja.
6. Donošenje Školskog pravilnika o prevenciji međuvršnjačkog nasilja (grupisana i profilisana odjeljenska pravila).
7. Uspostavljanje sistema ,,povjerljive kutije’’ u osnovnoj školi u cilju prevencije međuvršnjačkog nasilja.
8. Uspostavljanje sistema praćenja pojava međuvršnjačkog nasilja.
9. Utvrđivanja nivoa rizika od dječijih povreda u lokalnoj zajednici (pripremljen upitnik).
10. Participativno akciono istraživanje o prevenciji dječijih povreda u lokalnoj zajednici.
11. Implementacija akcionih planova predloženih od strane djece u cilju povećanja nivoa sigurnosti djece od povreda u lokalnoj zajednici.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama