Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

DONATOR: UNICEF Bosnia and Herzegovina
TRAJANJE: 12 mjeseci (Februar 1, 2011 – Januar 31, 2012)
MJESTO REALIZACIJE: Srednjebosanskoi kanton / kanton Središnje Bosne
CILJEVI: Opšti cilj projekta je stvoriti sigurna školska okruženja u 12 podjeljenih škola, putem edukativnog i pedagoškog rada na časovima odjeljenske zajednice.

Cilj je bio edukovati korisnike projekta o vještinama mirnog rješavanja sukoba i vještinama komunikacije. Cilj je bio motivisati korisnike da organizuju zajedničke aktivnosti.

Specifični ciljevi su bili:
• Uticati na razvoj internacionalizma, poštovanja i uvažavanja svih ljudi bez obzira na njihovu boju, religiju ili naciju.
• Unaprijediti komunikaciju i vještine mirne prevencije sukoba.
• Inicirati promjene stavova i ponašanja među svim direktnim korisnicima projekta.
• Unaprijediti multietničku saradnju.

Rezultati projekta su bili:
 Nastavnici obučeni da realizuju časove odjeljenske zajednice o projektno odabranim temama.
 Korisnici projekta su usvojili nova znanja i vještine iz planova i programa za pedagoški rad na časevima odjeljenske zajednice.
 Komunikacija između (podjeljenih) etničkih grupa je unaprijeđena.

Sve projektne aktivnosti su osmišljene i razvijene u saradnji sa (i uz podršku) Ministarstvom prosvjete, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna / Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjebosanskog kantona.

GEOGRAFSKI FOKUS I KORISNICI PROJEKTA:
Ovaj projekat ima sljedeći geografski fokus:
o Opština Kiseljak
o Opština Busovača
o Opština Vitez
o Opština Fojnica
o Opština Jajce

Korisnici projekta su bili:
• Nastavnici (uključujući direktore, pedagoge i predstavnike kantonalnog Ministarstva obrazovanja/prosvjete) – Aktivnost 1. „Radionice za nastavnike“: ukupno 120 nastavnika, direktora, pedagoga i ostalog školskog osoblja.
• Učenici (III – V razred: 1980 učenika) – Aktivnost 2. „Radionice sa učenicima“
• Učenici – publika na lutkarskim predstavama ( I – V razred: 4000 učenika) – Aktivnost 3. „Edukativne, interaktivne lutkarske predstave“.

Projekat se sastojao iz sljedećih aktivnosti:
Pripremne aktivnosti
Aktivnost 1. “Radionice sa nastavnicima”
Aktivnost 2. “Radionice sa djecom”
Aktivnost 3. “Edukativne, interaktivne lutkarske predstave”
Aktivnost 4. “Osmišljavanje i distribucija edukativnog materijala”
Izvještavanje

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama