Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

DONATOR: UNICEF Bosne i Hercegovine, Schüler Helfen Leben, Američka ambasada u BiH
TRAJANJE: decembar 2011. – januar 2014.
MJESTO REALIZACIJE: Opštine: Kiseljak, Busovača, Vitez, Fojnica, Jajce, Bugojno i Gromiljak
CILJEVI: Opšti cilj projekta je stvoriti sigurna školska okruženja u 16 podijeljenih škola, putem realizacije modela socijalne inkulzije, edukovati korisnike projekta o vještinama mirnog rješavanja sukoba i vještinama komunikacije i motivisati korisnike  organizuju zajedničke aktivnosti.

Specifični ciljevi projekta su:
• Izgraditi sigurnu i poticajno okruženja za djecu.
• Uticati na izgradnju povjerenja i promjenu stavova među različitim etničkim grupama kao pretpostavku stvaranja sigurnijeg okruženja u školama.
• Edukovati korisnike projekta o vještinama komunikacije i mirnog rješavanja sukoba.
• Unaprijediti komunikaciju i saradnju među podjeljenim etničkim grupama (Bošnjacima i Hrvatima).

POZADINA PROJEKTA, REALIZOVANE AKTIVNOSTI I OSTVARENI REZULTATI
Genesis Project je, tokom perioda februar – jul 2009. godine, realizovao istraživanje u 12 podjeljenih škola Srednjebosanskog kantona. Tokom istraživanja, realizovali smo sljedeće aktivnosti:
• Aktivnost 1: “Intervjui sa direktorima/ravnateljima” (12 direktora/ravnatelja)
• Aktivnost 2:“Intervjui sa pedagozima” (12 pedagoga)
• Aktivnost 3: “Fokus grupe sa nastavnicima” (104 nastavnika)
• Aktivnost 4: “Fokus grupe sa djecom” (149 djece)
• Aktivnost 5: “Upitnici za djecu” (565 djece)
• Aktivnost 6: “Fokus grupe sa roditeljima” (120 roditelja)
• Aktivnost 7: “Upitnici za roditelje” (554 roditelja)

Tokom istraživačkog procesa identifikovali smo sljedeće:
• komunikacija, kooperacija i dijalog između dvije većinske etničke grupe (Bošnjaci i Hrvati) ne postoji,
• strah od gubitka nacionalnog identiteta,
• multi-kulturalnost i suživot se doživljavaju kao pokušaj brisanja razlika između nacionalnosti, religija i vjeroispovjesti,
• roditelji, nastavnici i djeca žive u “zavjeri šutnje”, bez komunikacije, kooperacije i dijaloga.

Takođe, naše istraživanje je pokazalo sljedeće:
• korisnici projekta su spremni da učestvuju u zajedničkim aktivnostim da bi se, kroz lične kontakte, upoznali i zbližili,
• korisnici projekta su prepoznali potrebu da budu edukovani o vještinama mirnog rješavanja sukoba i vještinama komunikacije,
Istraživanje je pokazalo da su svi korisnici projekta (nastavnici, djece i roditelji) spremni da budu obuhvaćeni zajedničkim aktivnostima.

Ishodi projekta su:
• Godišnji plan rada časova odjeljenske zajednice je unaprijeđen i sinhronizovan za obe (Bošnjačku i Hrvatsku) komponentu.
• Povećano znanje i svijest o projektnim temama, kroz predložene aktivnosti.
• Realizuju se zajedničke aktivnosti, interakcija među djecom i nastavnicima postoji.

Sve projektne aktivnosti osmišljene su i razvijene u saradnji sa Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjebosanskog kantona.

Rezultati projekta su:
• unaprijeđena multietnička saradnja,
• komunikacija između (podjeljenih) etničkih grupa je otvorena, kao glavni preduslov za buduće razmjene i saradnje,
• realizovane su zajedničke aktivnosti između (podjeljenih) etničkih grupa,
• projektni korisnici su usvojili nova znanja i vještine o mirnom rješenju sukoba i sprečavanju konflikta,
• projektni korisici su usvojili nova znanja koja će im pomoći da unaprijede kulturu dijaloga i komunikacijske vještine,
• škole su postale sigurnije mjesto za djecu i nastavnike,
• škole su postale mjesta sa višim nivoom poštovanja različitosti,
• Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednjobosanskog kantona je prihvatilo da integriše aktivnosti mirnog rješenja sukoba u nastavni proces.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama