Supervizija i analiza slučajeva: Program sekundarne prevencije

Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece u riziku u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona i Hercegbosanske županije

U okviru Programa sekundarne prevencije fokusiranog  na identifikaciju i zaštitu djece u riziku u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona i Hercegbosanske županije  održan je dvodnevni online trening, odnosno supervizija i analiza slučajeva za predstavnike stručnih službi svih osnovnih škola s područja USK i HBŽ, u kojima je provedba Programa obavezna od početka školske 2021./22. godine.

Ovo je bila prilika da pedagozi prezentiraju primjere provedbe u svojim školama, razmijene iskustva te da od supervizorica, prof. dr. Slavice Tutnjević i prof. dr Ivane Zečević sa Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci dobiju smjernice na koji način da poboljšaju i unaprijede rad s učenicima u riziku, odnose s roditeljima, kao i saradnju s institucijama koje se, ukoliko se ukaže potreba, uključuju u  Program. 

Treningu je prisustvovalo 40 pedagogica, a prezentovani su slučajevi Individualnog plana podrške i Individualnog plana brige iz osam osnovnih škola. Uglavnom je riječ o učenicima koji dolaze iz nepotpunih, disfunkcionalnih  i socijalno ugroženih porodica, u kojima  je evidentiran nedostatak brige za djecu, zapostavljenje, pa čak i fizičko nasilje.