„Sva lica aktivizma 2.0“: Animirali mlade da se pridruže pozorištu!

Milica Kalamanda, Kristina Teinović, Kristina Milojčić, Lana Miljanović i Miloš Smiljić smatrali su da u Kotor Varošu nema dovoljno zainteresovanosti za kulturu. Zbog toga su osmislili projekat  „Nezainteresovanost lokalne zajednice za kulturu“, i zahvaljujući grantu koji su dobili kroz projekat „Sva lica aktivizma 2.0“, imali su priliku da ovaj projekat i realizuju.

Njihova inicijativa jedna je od 10 odabranih koje su dobili grant u ukupnom iznosu od 15.000 KM za realizaciju. Kroz projekat „ Sva lica aktivizma 2.0“, 50 mladih osoba je učestvovalo u radionicama, mentorskim sesijama i dijalozima koje je organizovao Genesis Project iz Banjaluke, a čiji je cilj bio da mladi osmisle svoje projekte, odnosno zagovaračke inicijative ili aktivnosti u svojim lokalnim zajednicama.

“Dobili smo priliku da motivišemo mlade da se uključe u omladinski aktivizam i da aktivnije djeluju na polju kulture. Stalno smo imali podršku mentora, a kroz sam proces realizacije smo imali podršku i od lokalne zajednice. S obzirom da dugo radimo u pozorištu, od samog početka smo znali da želimo da uradimo predstavu kojom bismo animirali mlade da se pridruže našem pozorištu. Zadovoljni smo rezultatom i planiramo da nastavimo da se bavimo ovim i u budućnosti”, istakla je Milica Kalamanda i zaključila:

“Učešće u ovom projektu će uticati na naš aktivizam u budućnosti i imamo još mnogo ideja koje bismo željeli realizovati. A za dugoročno rješenje ovog problema potrebno je skrenuti pažnju nastavnicima i roditeljima da se više posvete djeci i mladima i da ih motivišu da se bave kulturnim sadržajima!”.

Projekat realizuje organizacija „Genesis Project“ iz Banjaluke, zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).