„Sva lica aktivizma 2.0“:”Inkluzija za sve” korak prema destigmatizaciji atipičnih osoba

Kroz projekat „Sva lica aktivizma 2.0“, 50 mladih osoba je učestvovalo u radionicama, mentorskim sesijama i dijalozima koje je organizovao Genesis Project iz Banjaluke, a čiji je cilj bio da mladi osmisle svoje projekte, odnosno zagovaračke inicijative ili aktivnosti u svojim lokalnim zajednicama. Tokom završnog dvodnevnog druženja održanog 15. i 16. jula u Petrovu kod Doboja, stručni žiri odabrao je 10 projektnih prijedloga koji su i realizovani uz pomoć granta u ukupnom iznosu od 15,000 KM.

Među odabranim prijedlozima je i inicijativa tima Aleksandra-Rade Ćorovića iz Banjaluke, “Inkluzija za sve”. U timu su, pored Aleksandra, učestvovali Anastasija Ćorović i Vladimir Miljević.

“Inicijativa “Inkluzija za sve” znači mnogo za nas s obzirom da smo dobili priliku da komuniciramo sa veoma bitnim akterima ispred atipičnih populacija u našoj lokalnoj zajednici, te ostvarimo bitne/ključne kontakte sa njihovim predstavnicima i predstavnicama. Ovakvo iskustvo nam je bilo veoma potrebno kao aktivistima/cama, zagovornicima/ama i omladinskim radnicima/ama. Ima izreka “Najskuplje su lekcije učene iz vlastitih grešaka”.  Zato smo sigurni da greške koje smo radili tokom implementacije inicijative ne bi ponovili na ozbiljnijim ili zahtjevnijim projektima/inicijativama”, ističe Aleksandar-Rade Ćorović iz Banjaluke.

Smatra da je  inicijativa “Inkluzija za sve” bila veoma korisna, zabavna i interesantna s obzirom da se dešavala u periodu kada nema mnogo aktivnosti udruženjima koja se bave ovim specifičnim problemima.

“Za većinu njih je bilo veoma drago učestovati na aktivnostima i pokazati svoje umijeće i znanja. Sa druge strane (uzimajući u obzir marginalizaciju/”nepažnja” atipičnih grupa u našem društvu) predstavnicima i predstavnicama udruženja je bilo drago da postoje eksterno zainteresovane osobe za njihove svakodnevne izazove, prilike, prepreke i problem”.     

Aleksandar objašnjava da su i mentori i mentorke ispred “Genesis Projekta” bili veoma susretljivi tokom čitave implementacije te da su se zalagali za ovu ideju i bili uvijek spremni da pomognu.

“Najveći izazov u implementaciji projekta je bio vremenski okvir koji se poklapao sa sezonom godišnjih odmora te veoma kratki vremenski rok implementacije same inicijative koji uistinu nije trajao više od 10 dana”.

Objašnjava da su nailazili i na specifične prepreke.

“Primjerice komunikacija kroz “znakovni jezik” i “čitanje sa usana” nije bila poznata većem broju tipičnih učesnika/ca. No, gluvi, nagluvi i nijemi učesnici/e su već navikli na ovakvu situaciju i trudili su se da prenesu svoju misao, stav i razumijevanje čitave situacije što bolje mogu tipičnim učesnicima/ama. Članovi/ice Udruženja gluvih, nagluvih i nijemih su se veoma lako uključili u redovne “sportske” aktivnosti. Naši ključni akteri su i više nego zadovoljni kako realizacijom, tako i rezultatima same inicijative, imajući u vidu vremenski okvir i pojedinačne izazove koji su se predstavili tokom implementacije”.

Podrušku su dobili i od lokalne zajednice.

“Ona se ogleda u tri aspekta. Jedna je saradnja sa Sportskim klubom “Megalodon”, koji su obezbijedili sportsku opremu tokom implementacije aktivnosti “sporstko-rekreativna obuka”. Druga saradnja se ogleda u obezbjeđivanju prostora i prostorija u cilju održavanja radionica sa učesnicima/ama, od strane “Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida”. Treća je podrška u promo materijalu od strane kompanije za proizvodnju reklamnog materijala “Media Tima d.o.o.”, koja se ogleda u doniranju majica za učesnike/ce”. 

Smatra da je za dugoročno rješenje problema destigmatizacije atipičnih osoba potrebno da se problemi, prilike i prepreke atipčne populacije više izbace u vidno polje lokalne mase kako bi uvidjeli da takve osobe postoje oko nas u različitim oblicima. Sljedeći korak bi bila edukacija šire mase. Poslije tog koraka bi trebalo stvarati zagovaračka tijela za probleme, prilike i prepreke atipične populacije, te tražiti izmjene pravnih propisa i sprovođenje istih u praksu.

“Vjerujemo da će nam stečeno iskustvo značajno doprinijeti tokom realizacije narednih aktivnosti (malih ili velikih). I dalje bismo voljeli da nastavimo sa ovakvim inicijativama. Da u naredne aktivnosti uključimo i druga udruženja koja nismo obuhvatili tokom ove inicijative. Voljeli bismo da promovišemo isto sportove koji su isključivi za atipične osobe, kao primjerice “Sjedeća odbojka”, najavljuje na kraju Aleksandar.

Projekat „Sva lica aktivizma 2.0“!„ realizuje organizacija „Genesis Project“ iz Banjaluke, zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).