Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

Kroz projekat „Sva lica aktivizma 2.0“, 50 mladih osoba je učestvovalo u radionicama, mentorskim sesijama i dijalozima koje je organizovao Genesis Project iz Banjaluke, a čiji je cilj bio da mladi osmisle svoje projekte, odnosno zagovaračke inicijative ili aktivnosti u svojim lokalnim zajednicama. Tokom završnog dvodnevnog druženja održanog 15. i 16. jula u Petrovu kod Doboja, stručni žiri odabrao je 10 projektnih prijedloga koji su i realizovani uz pomoć granta u ukupnom iznosu od 15,000 KM.

Među odabranim prijedlozima je i inicijativa tima Aleksandra-Rade Ćorovića iz Banjaluke, “Inkluzija za sve”. U timu su, pored Aleksandra, učestvovali Anastasija Ćorović i Vladimir Miljević.

“Inicijativa “Inkluzija za sve” znači mnogo za nas s obzirom da smo dobili priliku da komuniciramo sa veoma bitnim akterima ispred atipičnih populacija u našoj lokalnoj zajednici, te ostvarimo bitne/ključne kontakte sa njihovim predstavnicima i predstavnicama. Ovakvo iskustvo nam je bilo veoma potrebno kao aktivistima/cama, zagovornicima/ama i omladinskim radnicima/ama. Ima izreka “Najskuplje su lekcije učene iz vlastitih grešaka”.  Zato smo sigurni da greške koje smo radili tokom implementacije inicijative ne bi ponovili na ozbiljnijim ili zahtjevnijim projektima/inicijativama”, ističe Aleksandar-Rade Ćorović iz Banjaluke.

Smatra da je  inicijativa “Inkluzija za sve” bila veoma korisna, zabavna i interesantna s obzirom da se dešavala u periodu kada nema mnogo aktivnosti udruženjima koja se bave ovim specifičnim problemima.

“Za većinu njih je bilo veoma drago učestovati na aktivnostima i pokazati svoje umijeće i znanja. Sa druge strane (uzimajući u obzir marginalizaciju/”nepažnja” atipičnih grupa u našem društvu) predstavnicima i predstavnicama udruženja je bilo drago da postoje eksterno zainteresovane osobe za njihove svakodnevne izazove, prilike, prepreke i problem”.     

Aleksandar objašnjava da su i mentori i mentorke ispred “Genesis Projekta” bili veoma susretljivi tokom čitave implementacije te da su se zalagali za ovu ideju i bili uvijek spremni da pomognu.

“Najveći izazov u implementaciji projekta je bio vremenski okvir koji se poklapao sa sezonom godišnjih odmora te veoma kratki vremenski rok implementacije same inicijative koji uistinu nije trajao više od 10 dana”.

Objašnjava da su nailazili i na specifične prepreke.

“Primjerice komunikacija kroz “znakovni jezik” i “čitanje sa usana” nije bila poznata većem broju tipičnih učesnika/ca. No, gluvi, nagluvi i nijemi učesnici/e su već navikli na ovakvu situaciju i trudili su se da prenesu svoju misao, stav i razumijevanje čitave situacije što bolje mogu tipičnim učesnicima/ama. Članovi/ice Udruženja gluvih, nagluvih i nijemih su se veoma lako uključili u redovne “sportske” aktivnosti. Naši ključni akteri su i više nego zadovoljni kako realizacijom, tako i rezultatima same inicijative, imajući u vidu vremenski okvir i pojedinačne izazove koji su se predstavili tokom implementacije”.

Podrušku su dobili i od lokalne zajednice.

“Ona se ogleda u tri aspekta. Jedna je saradnja sa Sportskim klubom “Megalodon”, koji su obezbijedili sportsku opremu tokom implementacije aktivnosti “sporstko-rekreativna obuka”. Druga saradnja se ogleda u obezbjeđivanju prostora i prostorija u cilju održavanja radionica sa učesnicima/ama, od strane “Centar za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje invalida”. Treća je podrška u promo materijalu od strane kompanije za proizvodnju reklamnog materijala “Media Tima d.o.o.”, koja se ogleda u doniranju majica za učesnike/ce”. 

Smatra da je za dugoročno rješenje problema destigmatizacije atipičnih osoba potrebno da se problemi, prilike i prepreke atipčne populacije više izbace u vidno polje lokalne mase kako bi uvidjeli da takve osobe postoje oko nas u različitim oblicima. Sljedeći korak bi bila edukacija šire mase. Poslije tog koraka bi trebalo stvarati zagovaračka tijela za probleme, prilike i prepreke atipične populacije, te tražiti izmjene pravnih propisa i sprovođenje istih u praksu.

“Vjerujemo da će nam stečeno iskustvo značajno doprinijeti tokom realizacije narednih aktivnosti (malih ili velikih). I dalje bismo voljeli da nastavimo sa ovakvim inicijativama. Da u naredne aktivnosti uključimo i druga udruženja koja nismo obuhvatili tokom ove inicijative. Voljeli bismo da promovišemo isto sportove koji su isključivi za atipične osobe, kao primjerice “Sjedeća odbojka”, najavljuje na kraju Aleksandar.

Projekat „Sva lica aktivizma 2.0“!„ realizuje organizacija „Genesis Project“ iz Banjaluke, zahvaljujući podršci programa Bosnia and Herzegovina Resilience Initiative (BHRI), koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije (IOM), uz finansijsku podršku Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama

Ko smo

Genesis Project osnovan je u februaru 1997. godine u Banjaluci. Od osnivanja do danas, realizovali smo veliki broj projekata zahvaljujući podršci brojnih donatora. Smješteni smo u Banjaluci, a zahvaljujući razumijevanju gradonačelnika i poslanika u Gradskoj skupštini grada Banjaluka, od 01. 08. 2004. godine nakon osam godina aktivnog humanitarnog rada dobili smo na na korištenje poslovne prostorije (u vlasništvu grada). To nam je značajno olakšalo realizaciju humanitarnih projekata i otvorilo mogućnosti za realizaciju novih aktivnosti. Zahvaljujući našem pokretnom servisu-interaktivnom putujećem pozorištu u mogućnosti smo da programom obuhvatimo geografski veliko područje i veliki broj potencijalnih korisnika. Danas, većina Genesis Project aktivnosti fokusirana je podjednako na teritoriju Republike Srpske i Federacije Bosne i Hercegovine.

Ciljevi

Misija

Genesis Project preko svojih profesionalaca i opredjeljenih pojedinaca pomaže djeci i mladima širom Bosne i Hercegovine u ostvarivanju prava na slobodan i pravilan psihofizički razvoj bez obzira na vjersku, etničku i rasnu pripadnost uvažavajući sve njihove individualne razlike i potencijale.

Vizija

Bosna i Hercegovina je slobodno i otvoreno društvo koje će omogućiti, svakom pojedincu, da se razvije i u punom kapacitetu i da se ostvari kao sretna, svjesna i slobodna individua sposobna na kritičko razmišljanje i kreativno djelovanje.

Dijana Pejić rođena je 1974. godine u Banjaluci gdje je završila osnovnu i srednju Elektro tehničku školu. Nakon završetka Više poslovne škole u Beogradu, zvanje diplomiranog ekonomiste stiče na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu. U nevladinom sektoru aktivno radi od 1995. godine kada je kao projekt koordinator bila zaposlena u Američkom komitetu za izbjeglice. Nevladinu organizaciju Genesis Project osnovala je 1996. godine u Banjaluci. Od tada do danas implementirala je na desetine uspješnih projekata širom Bosne i Hercegovine.
Zadužena za program menadžment, finansijski menadžment, osmišljavanje projekata, ljudske resurse, Dijana uspješno rukovodi malim timom koji je najvećim dijelom od samog početka dio Genesisa.
Uspješna priča traje već 18 godina, a njen najbolji dokaz su ostvareni rezultati i dječiji osmjeh koji članovi Dijaninog tima izmame gdje god da ih put nanese.

Azra Talić rođena je 1952. godine u Banjaluci. U rodnom gradu završila je osnovnu školu i Gimnaziju, a potom i Pedagošku akademiju. Školovanje je nastavila u Sarajevu na Filozofskom fakultetu, na kojem je stekla zvanje profesora psihologija i pedagogije.

U svom bogatom radnom iskustvu Azra je radila i kao vaspitač i pedagog u vrtiću, te psiholog i pedagog u osnovnoj školi, a potom i kao psiholog u organizaciji CARE Canada.

Dio tima Genesis Projecta postaje 1998. godine, i od tada aktivno učestvuje u realizaciji brojnih projekata. Podjednako je uspješna kao pedagog, psiholog, ali i kao pjesnik. Upravo je zahvaljujući njenoj mašti nastao veliki broj pjesama i predstava kojim putujuće interaktivno pozorište Genesis tima zabavlja i edukuje mališane širom BiH. A, u Azrinoj mašti uvijek ima mjesta za nove i kreativne ideje koje tek čekaju da ožive u nekom budućem projektu.

Draško Stojčević je rođen 1975. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu i srednju Elektro tehničku školu, a potom i Fakultet političkih nauka, odsjek za novinarstvo i komunikologiju.
Od samog osnivanja Genesis Projecta, Draško je dio tima. Tokom rada u ovoj organizaciji, pohađao je veliki broj naprednih seminara i završio obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja. Nakon treninga za osmišljavanje i produkciju jednominutnih filmova za mlade, producirao je veliki broj jednominutnih filmova širom Bosne i Hercegovine.
U okviru projekata na kojima je radio i uspješno ih realizovao, Draško je razveseljavao mališane raznim ulogama koje je ostvario kroz brojne predstave i TV serijale. Pečurko u „Igri šumskih patuljaka“, saradnik Učitelja u „Čiji su anđeli“, deminer u „Suđenje čudno“, samo su neke od njih. Uvijek nasmijan i omiljen među djecom, prepoznatljiv je član veselog Genesis tima i putujećeg interaktivnog pozorišta.

Ljubiša Vasić je rođen 1975. godine u Banjaluci gdje je završio osnovnu i srednju Elektro - tehničku školu, a potom i Nezavisni univerzitet Banjaluka. Zvanje profesora razredne nastave stekao je 2009. godine, a za rad u nevladinom sektoru dodatno se edukovao kroz seminare i obuke. Između ostalog, završio je i obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja.
Ljubiša je dio tima Genesis Projecta od osnivanja organizacije 1996. godine. Radio je na implementaciji velikog broja projekata, a djeca i mladi ga lako prepoznaju po širokom osmijehu i brojnim ulogama koje je ostvario kroz zabavne i edukativne predstave i TV serijale Genesisa.
Profesor Mudrić iz TV serijala „Čiji su anđeli“, učitelj iz TV serijala „Šumska škola“, Borko u „Igrama šumskih patuljaka“, strogi sudija u „Suđenju čudnom“, neke su od uloga po kojima ga najmlađi rado pamte.

Saša Šarić je rođen 1974. godine u Banjaluci, gdje je završio osnovnu i srednju Elektro tehničku školu, nakon čega je upisao Višu poslovnu školu u Beogradu.
Dio je Genesis tima od osnivanja organizacije, a kroz brojne seminare dodatno se edukovao za rad na humanitarno edukativnim projektima.
Završio je i obuku za instruktora za upozoravanje na opasnost od mina i lakog oružja, a pohađao je i trening o osmišljavanju i produkciji jednominutnih filmova.
Saša je tokom svoga rada u Genesisu učestvovao u implementaciji velikog broja uspješnih projekata širom Bosne i Hercegovine - od edukativnih radionica za djecu, preko produkcije TV predstava, do prevencije vršnjačkog nasilja, a aktivan je i na planu obezbjeđivanja donatorskih sredstava za projekte.

Goran Radić rođen je 1967. godine u Banjaluci. Nakon završetka osnovne i srednje Elektro tehničke škole u ovom gradu, završio je nekoliko naprednih seminara, kao i naprednu obuku za menadžera za upravljanje projektima za upozoravanje na mine i vatreno oružje.
Diplomirao je na  Ekonomskom fakultetu Univerziteta Apeiron u Banjaluci. Nakon osam godina rada u preduzeću „Rudi Čajavec“, Goran se 1998. godine priključuje timu Genesis Projekta, u početku kao volonter, a od 2003. godine i kao stalni član. Između ostalih obuka i seminara, pohađao je i trening o osmilšljavanju i produkciji jednominutnih filmova.
Učestvovao je na velikom broju uspješnih projekata, a njegov najveći doprinos ističe se kroz menadžerstvo projekata za upozoravanje na mine i vatreno oružje. Goran aktivno radi u minama visoko ugroženim lokalnim zajednicama širom Bosne i Hercegovine, a njegov primarni zadatak je da edukuje djecu kako da sačuvaju svoje živote i imaju bezbrižno djetinjstvo dok odrastaju u neposrednoj blizini mina i stalnoj opasnosti.

Dijana Miljatović je rođena 1972. godine u Prijedoru gdje je završila osnovnu i srednju školu, nakon čega je upisala engleski jezik i književnost na Filozofskom fakultetu u Banjaluci.
Veliki dio svog radnog vijeka Dijana je provela na terenu kao prevodilac, a u ovom svojstvu radila je i za Haški tribunal. Jedan je od osnivača Udruženja samohranih roditelja “Ponos”, čiji je i predsjednik. Koordinator je brojnih humanitarnih akcija, a u okviru udruženja obavlja i funkciju projekt menadžera, a po potrebi i portparola.
Genesis Projectu pridružuje se 2012. godine, prvo kao volonter, a od jula 2013. godine i kao stalni član. Zaposlena na mjestu administrativnog asistenta, neophodna je logistička podrška uspješnog tima.