TV obrazovna dijaloška platforma: Razgovor o kvalitetu obrazovanja sa stručnjacima

Kako je pandemija koronavirusa uticala na obrazovanje u BiH i šta se u budućnosti može uraditi po pitanju prevazilaženja posljedica pandemije?

Profesori su iznijeli svoja razmišljanja o tome kako poboljšati kvalitet obrazovanja u BiH i kako pobošljanju kvaliteta obrazovanja doprinose međunarodna obrazovna istraživanja, kao što su PISA i TIMSS.

Pogledajte emisiju u kojoj su sagovornici:

-prof. dr Ivana Zečević, doktorica psihologije, šefica odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci,

-prof. dr Slavica Tutnjević, doktorica psihologije, vanredna profesorica Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci,

-Goran Šikanjić, profesor JU “Tehnička škola” Banjaluka, magistar računarstva i informatike,

-Dijana Korda Pejić, direktorica Genesis Project-a.

Emisija je realizovana u partnerstvu sa UNICEF Bosna i Hercegovina, a uz podršku Norwegian Embassy in Sarajevo.

https://youtu.be/B8X0Q6F97aY