Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

DONATOR: Ambasada Kraljevine Holandije
TRAJANJE: 01.jun 2011. – 31.oktobar 2011.
MJESTO REALIZACIJE: Bosna i Hercegovina Banjaluka, Sarajevo, Mostar i Bijeljina
CILJEVI: Opšti cilj projekta je bio stvoriti afirmativno okruženje u BiH društvu sa ciljem podizanja svijesti javnosti, osnaživanja i obrazovanja djece i mladih o rekonsiliaciji/pomirenju, mirnom rješenju sukoba, prevenciji konflikta i koegzistenciji.

POZADINA PROJEKTA, PLANIRANE AKTIVNOSTI:
Zaštita djece od nasilja je utemeljena u Konvenciji o pravima djeteta koju je BiH ratifikovala 1993. godine. Ova Konvencija, kao i pravni okvir koji se tiče djece i njihove dobrobiti, obavezuje BIH i njene vlasti da osiguraju uslove za pristojan život i optimalan razvoj svakog djeteta. Da bi podržala ostvarivanje ovih ciljeva, BiH Strategija za borbu protiv nasilja 2007-2010 je osmišljena od strane Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice, i partnera. BiH društvo je post-konfliktno društvo u tranziciji, u kome mnoštvo rizičnih faktora mogu povesti djecu u mlade ljude prema različitim oblicima rizičnog ponašanja. Ove aktivnosti su djelovale u saglasnosti sa BiH Strategijom za borbu protiv nasilja 2007.-2010. i imale su za cilj smanjenje nasilnog ponašanja kroz edukaciju o projektno odabranim temama.

Imajući na umu da je Genesis Project proizveo i emitovao 34 TV lutkarske predstave za djecu i mlade, možemo potvrditi da je ovaj projekat, na neki način, nastavak svih prethodnih projekata koji su rezultovali sa proizvodnjom i emitovanje 34 TV predstave za djecu. Koristili smo prethodno naučene lekcije da bismo implementirali ovaj projekat na najbolji mogući način.
Projekat „TV predstave za djecu“ se realizovao u saradnji sa 5 vodećih TV stanica u BiH.

Projektne aktivnosti:
1. Aktivnosti 1. Produkcija (pisanje scenarija, izrada lutaka, kostima, scene i scenografije, komponovanje muzike, probe glumaca, snimanje, grupa i fina montaža, itd.)
2. Aktivnosti 2. Emitovanje i repriziranje edukativnog TV programa
3. Aktivnosti 3. Evaluacija uticaja projekta

Rezultati su bili:
• Proizvedene i realizovane 4 epizode edukativnog TV programa za djecu.
• Proizvedeno i emitovano 40 minuta edukativnog TV programa za djecu.
• Realizovano 20 emitovanja edukativnog TV programa za djecu na 5 TV stanica širom BiH.
• Realizovano 20 repriziranja edukativnog TV programa za djecu na 5 TV stanica širom BiH.
• Ostvaren značajan nivo medijske vidljivosti za donatora projekta, budući da smo na početku i kraju svake epizode emitovali telop sa logom donatora.
• Povećana svjesnost, senzibiliziranost i osnaženje djece i mladih će dovesti do prepoznavanja i razumijevanja koncepta mirnog rješavanja sukoba.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama