U Bihaću s radom počela ekspertna grupa zadužena za izradu podzakonskih akata u okviru Programa sekundarne prevencije u osnovnim školama USK-a

U Bihaću s radom počela ekspertna grupa zadužena za izradu podzakonskih akata u okviru Programa sekundarne prevencije u osnovnim školama USK-a

U okviru realizacije „Programa sekundarne prevencije fokusiranog na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama USK-a i Hercegbosanske županije“, u Bihaću je s radom započeo ekspertni tim imenovan od strane Ministarstava obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.

Ovu grupu čine eksperti iz Ministarstva obrazovanja: Albijana Trnavci, sekretar Ministarstava, Adnan Kreso, pomoćnik kantonalnog ministra za predškolsko i osnovno obrazovanje; Adela Tabaković, dipl. pravnik i Una Redžić, magistar socijalnih i ekonomskih nauka  

Pod stručnim vodstvom prof. dr Elmedina Muratbegovića, profesora na Fakultetu za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne strudije Univerziteta u Sarajevu, ekspertna grupa će u narednom periodu raditi na izradi podzakonskih akata u sklopu Programa sekundarne prevencije (jedan za zaštitu ličnih podataka djece uključene u program sekundarne prevencije, a drugi za uvođenje programa sekundarne prevencije u školski sistem).

Kako je ovom prilikom istakao prof. dr Elmedin Muratbegović uvođenje ovog Programa i rano prepoznavanje je od izuzetne važnosti,  jer uočeni indikatori mogu da dovedu dijete u opasnost da postane počinilac ili žrtva različitih oblika nasilja.

„Danas je u odgojno – disciplinskim mjerama jasno šta slijedi za neprihvatljivo ponašanje i mi praktično tu djecu ostavljamo bez adekvatnog tretmana odnosno odgojno – obrazovne podrške.Ovaj program,   podrazumijeva da za svako smanjeno vladanje je neophodno da se djetetu pruži podrška, kako bi suštinski kroz individualni plan podrške pomoglo djeci“, naveo je ovom prilikom Muratbegović.

Svoj rad na izradi podzakosnkih akata članovi eksperktnog tima počeli su kroz detaljno upoznavanje   Zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju,  Zakona o izmjenama i dopunama zakona o osnovnom i općem srednjem odgoju i obrazovanju, te drugih, trenutno važećih, pravilnika i podzakonskih aktata, relevantim za njihov rad, a s ciljem što boljeg razvijanja planiranih podzakonskih akata.

Program sekundarne prevencije, u školama Unsko – sanskog kantona i Hercegbosanske županije realizuje humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF-a Bosne i Hercegovine, a projekat se realizuje po pokroviteljstvom  Švedske vlade.