Učenica OŠ „Cazin 2“ shvatila da je roditeljima bitna i nakon njihovog razvoda braka kroz provedbu individualnog plana podrške

OŠ Cazin 2

Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece u riziku u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona i Hercegbosanske županije.

Vesela i komunikativna učenica  5. razreda  OŠ „Cazin 2“ u školskoj 2020/21.godini u potpunosti  je promijenila svoje ponašanje, što se očitovalo kroz neizvršavanje školskih obaveza, kašnjenje, a potom i izostanke s nastave. Uz sve to učiteljica je zapazila da se učenica povukla u sebe, da sve rjeđe komunicira s vršnjacima, te da u pojednim situacijama reaguje na neprimjeren način.

Kroz kontakt s učenicom i njoj bliskim osobama učiteljica je došla do informacije da su joj se roditelji razveli, a njihov nemaran odnos  prema potrebama kćerke je doveo je do toga da se osjeća usamljeno i zapostavljeno, što je u konačnici dovelo do ovih, nimalo bezopasnih, promjena.

„Obavljen je razgovor sa djevojčicom koja je vrlo otvoreno opisala situaciju u kojoj se nalazi. Nije joj bilo neprijatno, nego smo stekli dojam da je taj razgovor bio i na njeno zadovoljstvo“, navode u Stručnoj službi škole.

Nakon ovih saznanja kontaktirani su roditelji, od kojih su uposlenici Stručne službe zahtjevali da zajedno dođu na prvi, a potom i ostale sastanke, s obzirom da je za djevojčicu bilo veoma bitno da vidi da se oni zajedno dogovaraju kako da joj pomognu.

„Na sastancima nije bilo međusobnog optuživanja, nego su izneseni prijedlozi šta koji roditelj može i treba poduzeti kako bi briga o djetetu bila adekvatnija. Takva pravila su bila unaprijed usaglašena i svi su učestvovali u njihovom donošenju“, navode u stručnoj službi.

Pored roditelja i učenice, u izradi i provedbu Individualnog plana podrške, bili su uključeni razredni starješina, pedagog, psiholog i socijalni radnik.

Na osnovu Individualnog plana podrške učenica je uključena u savjetodavnu podršku kod psihologa, a roditelji kod socijalnog radnika kako bi osnažili svoje roditeljske vještine u novonastaloj situaciji.

Pedagog i razredni starješina su na časovima odjeljenske zajednice provodili radionice s učenicima koje su za cilj imale razvijanje empatije, prihvatanje različitosti, njegovanje međuljudskih odnosa i međusobne podrške.

U Stručnoj službi škole sa zadovoljstvom ističu da je ubrzo, nakon početka provedbe IPP, zabilježen odličan rezultat.

„Praćenjem  ponašanja djevojčice kroz realizirane aktivnosti i ostvarene ciljeve, koji su sastavni dio IPP, primjetno je da je došlo do znatnog poboljšanja. Učenica je veselija, otvorenija, drušvenija. Postiže bolja postignuća u školi, ažurnije izvršava svoje obaveze i ne izostaje s nastave“. 

Uz navedeno poboljšanje u učenju i ponašanju, postignut je, kako ističu u školi, još jedan cilj, odnosno ostvarena je dugogodišnja želja učenice.

„U jednom od naših prvih razgovora sa djevojčicom, povjerila nam je da želi biti član jednog sportskog kluba, ali da nema podršku roditelja u tome. Kroz saradnju s roditeljima stalno smo naglašavali koliko je bavljenje sportom i druženje sa vršnjacima bitno za zdrav razvoj ličnosti. Pred kraj školske godine učenica nam je s radošću saopćila da joj se i ta želja ostvarila i da je počela redovno trenirati“.

Ove školske godine učenica pohađa 6. razred.  Sve osobe,  uključene u IPP,  zadovoljne su dosadašnjim  rezultatima, a posebno učenica, koja je istakla da nije očekivala da je svima toliko važna.

„Shvatila sam da sam im bitna, a i naučila sam kako se trebam i mogu boriti za sebe“.

Ovo je samo jedan primjer provedbe Individualnog plana podrške u OŠ „Cazin 2“, čiji su predstavnici, prisustvovali svim treninzima u okviru Programa sekundarne prevencije fokusiranom na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona. Trenutno rade na izradi još jednog  Individualnog plana podrške te Individualnog plana brige, koji će također biti realizovani na temelju znanja stečenog tokom treninga.

Kako ističu, uvođenjem Programa sekundarne prevencije znatno su osnaženi i osvježeni kapaciteti unutar škole, a primjena IPP se pokazala kao odličan način da se učenicima, bez strogog nametanja pravila i kazni, pruži pomoć i podrška, što će  itekako pozitivno utjecati na daljni razvoj i odrastanje djeteta.

Aktivnosti Programa sekundarne prevencije su usmjerene da učenik usvoji djelotvorna individualno i društveno prihvatljiva ponašanja razvijajući vještine potrebne za sveobuhvatan rast i razvoj, te brižno ophođenje prema sebi, drugima i/ili okruženju. Program sekundarne prevencije pretpostavlja rano prepoznavanje indikatora koji mogu da dovedu dijete u opasnost da postane počinilac ili žrtva različitih oblika nasilja, kao i zlostavljanja ili zanemarivanja. Praksa i teorija ukazuju na neophodnost pravovremene intervencije, još od prvog razreda osnovne škole. Tendencija ovog programa je da akcenat stavi na pružanje adekvatne podrške djetetu i porodici umjesto određivanja sankcija, kako je to u tradicionalnom školskom pristupu ranije bilo uobičajeno. Naime, cilj je istražiti uzrok nekog neprilagođenog ponašanja, te raditi na njegovom smanjivanju ili otklanjanju kao i na jačanju protektivnih faktora odnosno resursa koji postoje u okruženju djeteta. S druge strane program kroz set edukacija i ukupne podrške implementaciji, omogućuje osnaživanje nastavnika i stručnih službi škola za prepoznavanje faktora rizika i pružanje podrške djeci. 

Program sekundarne prevencije u školama Unsko-sanskog i Livanjskog kantona realizuje humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao partner UNICEF-a Bosne i Hercegovine, a projekat je finansiran od Švedske vlade.