Učenici govorili o prevenciji nasilja

Da se o vršnjačkom nasilju mora govoriti te da i sami učenici trebaju aktivno u tome učestvovati, pokazali su i školarci iz Osnovne škole “Fra Lovro Karaula” u Livnu. Uz pomoć pedagogice Done Hrge, učenici ove škole su se potrudili da znanja koja su stekli na radionicama Genesis Project-a prenesu i svojim drugarima, pa su održali nekoliko prezentacija o prevenciji vršnjačkog nasilja.
Prezentacije su vodili učenici koje su edukovali predstavnici Genesis Projecta o vještinama prezentacije i vršnjačke podrške prevenciji nasilja tokom školske 2015/2016 godine. Sve održane prezentacije su veoma dobro prihvaćene od prisutnih učenika i nesumnjivo su doprinijele podizanju nivoa svijesti o problematici vršnjačkog nasilja te o važnosti prevencije. Grupa vršnjačkih edukatora obavila je sjajan posao, a njihovim primjerom, nadamo se, poslužiće se i ostale škole.

Na području Hercegbosanske županije, tokom 2016. godine, NVO Genesis Project je realizovao aktivnost „Podrška međukulturalnom, inkluzivnom i mirovnom obrazovanju i prevenciji vršnjačkog nasilja u osnovnim školama Hercegbosanske županije“. Navedena aktivnost je sastavni dio projekta „Primjena koncepta ljudske sigurnosti u cilju stabilizacije zajednica u Kantonu 10“ koji je finansiran od strane UN Fond za ljudsku sigurnost a implementirale su ga UN agencije u BiH (UNICEF, IOM, UNHCR i UNDP) u trajanju od tri godine. Projekat je težio primjeni koncepta ljudske sigurnosti sa posebnim osvrtom na potrebe povratničke populacije i socijalno ugroženih kategorija putem uspostave partnerskih odnosa s opštinama, kantonalnom vladom i organizacijama civilnog društva, s ciljem osiguranja lokalnog prihvatanja i podrške, te dugoročne održivosti projekta.

Jedna od važnih podaktivnosti je bio edukativni rad sa vršnjačkim edukatorima. U svakoj osnovnoj školi na području županije, NVO Genesis Project je oformio i edukovao po jednu grupu vršnjačkih edukatora sa ciljem dalje prenosa stečenih znanja o temi prevencije vršnjačkog nasilja. Drago nam je da se taj cilj polako i ostvaruje.