Učenici najsigurniji kod kuće

Rezultati jednog dijela do sada sprovedenih anketa među učenicima u okviru projekta “Mehanizam podrške prevenciji nasilja i smanjenju rizika od oružja” pokazuju da nasilja i opasnosti u školama ima, te da se učenici najsigurnije osjećaju kod kuće.

Koliko je to procenat stvarne opasnosti, te koji su to faktori koji dovode do nasilnog ponašanja pokazaće krajnji rezultati sprovedenog istraživanja u okviru ovog projekta koji Genesis Project sprovodi pod pokroviteljstvom Unicefa. Projektom je obuhvaćeno šest opština u BiH i to: Kotor Varoš, Laktaši, Derventa, Sanski Most, Velika Kladuša i Novi Travnik. U svakoj od ovih opština u aktivnosti su uključene, u prosjeku, po dvije škole. Projekat se realizuje u ukupno šesnaest osnovnih škola.

U sklopu aktivnosti, poput radionica i treninga sa djecom i nastavnicima koje se sprovode u navedenim opštinama održavaju se i treninzi o produkciji jednominutnih filmova, sa djecom koja učestvuju u projektu. U skladu sa temom i ciljevima projekta, djeca osmišljavaju i scenarija za filmove. Među njima ima i vrlo kreativnih ideja, i svakako će njihov rezultat na filmskom platnu biti izuzetno interesantan za pogledati. Počevši od ideja vršnjačkog nasilja, preko porodičnog nasilja, pa do onog uzrokovanog nemarnošću ili upotrebom oružja, učesnici vjerno oslikavaju sliku naše stvarnosti.

Radionice sa djecom pokazaće koliko zapravo nasilja među vršnjacima ima, te koliki je stvarni rizik od oružja u njihovoj sredini, kako u školi, tako i u lokalnoj zajednici.

Cilj ovog projekta, čija je implementacija počela 1. jula ove godine, jeste jačanje učešća djece u prevenciji nasilja, smanjenje rizika od oružja, te osnaživanje ljudskih i institucionalnih kapaciteta za upravljanje i praćenje programa prevencije nasilja i smanjenja rizika od oružja.
Projekat se realizuje u bliskoj koordinaciji sa Mininistarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Mininistarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Srednje-bosanskog kantona i Ministarstvom obrazovanja, nauke, kulture i sporta Unsko-sanskog kantona.