Učenici pokazali da granice ne postoje

Prezentacija Jednominutnih filmova koje su u cjelosti proizvela djeca sa i bez teškoća u razvoju održana je u opštini Novi Grad Sarajevo. Jednominutni filmovi snimljeni su u okviru projekta „Shvatite nas ozbiljno – govorimo o mogućnostima“ koji realizuje NVO Genesis Project u partnerstvu sa UNICEF-om, USAID-om i Delegacijom Evropske komisije u BiH. Njihov cilj je da promovišu dječija prava i socijalnu inkluziju sa naročitim fokusom na mogućnosti i prava djece sa poteškoćama u razvoju.

U petodnevnoj inkluzivnoj radionici učestvovali su učenici Osnovne škole „Fatima Gunić“ i Centra za slijepu i slabovidnu djecu i omladinu iz Sarajeva. Uz pomoć trenera iz Genesis Project-a i partnera na projektu Fondacije za kreativni razvoj Sarajevo, oni su osmislili i snimili ove filmove i time na jedinstven i kreativan način ukazali na mogućnosti, želje i potrebe.
Mladi kreativci dokazali su da granice ne postoje i ovim filmovima poručili svima da za njih nema prepreka. Njihove mogućnosti, talenat i stavovi oduševili su sve prisutne, a učenici su izrazili nadu da će sličnih projekata biti više.
Prezentaciji su prisustvovali predstavnici UNICEF-a BiH, SPIS komisije, opštine Novi Grad, osnovnih škola, i nevladinog sektora.

Kampanju “Govorimo o mogućnostima” čiji je cilj unaprijediti znanja i promijeniti stavove i prakse opšte populacije prema djeci sa smetnjama u razvoju i njihovim porodicama pokrenuo je UNICEF, u partnerstvu sa USAID-om i Delegacijom Evropske unije u BiH.
Kampanja je sastavni dio programa “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u Bosni i Hercegovini” kojeg provode partneri u institucijama vlasti i UNICEF. Aktivnosti ovog programa doprinijele su poboljšanju strateškog okvira i pružanju inkluzivnih usluga na lokalnom nivou u oblasti obrazovanja, dječije zaštite, razvoja u ranom djetinjstvu i ranog otkrivanja i intervencije u slučaju poremećaja u razvoju.
Projekat „Shvatite nas ozbiljno – govorimo o mogućnostima“ kojeg sprovodi NVO Genesis Project je takođe sastavni dio programa “Jačanje sistema socijalne zaštite i inkluzije u Bosni i Hercegovini“ i kampanje „Govorimo o mogućnostima“.