USK i Kanton 10: Nastavak obuka za stručnjake sa ciljem prevencije neprihvatljivih ponašanja kod djece

Obuka će biti realizovana za predstavnike 49 osnovnih škola iz Unsko-sanskog kantona, te devet osnovnih škola s područja Kantona 10. Obukom će biti obuhvaćeni i predstavnici  osam centara za socijalni rad te sedam centara za mentalno zdravlje Unsko-sanskog kantona, kao i četiri centra za socijalnu skrb te dva centra za mentalno zdravlje iz Kantona 10. Kroz ove obuke biće educirano preko 70 osoba.

Predavači su prof. dr Ivana Zečević, doktor psiholoških nauka,  šef Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci, ekspert za školsku psihologiju i prof. dr Slavica Tutnjević, doktor psiholoških nauka, ekspert iz razvojne psihologije, profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Obuke u Unsko-sanskom kantonu biće održane 4. i 5. februara u  Bihaću i 12. februara u Sanskom Mostu. Obuke za Kanton 10 biće održane u Livnu, 11. Februara. Navedeni događaji će biti realizovani uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera, kao i broja okupljenih u zatvorenim prostorijama.

Podsjećamo, prvi krug obuke, realizovan u decembru 2020. godine, uspješno je okončalo 67 predstavnika stručnih službi iz osnovnih škola Unsko-sanskog i Kantona 10. Među educiranima je i pet predstavnika centara za mentalno zdravlje i centara za socijalnu skrb, koji će biti podrška školama u izradi Individualnog plana brige u okviru ovog projekta.

Program sekundarne prevencije ima za cilj blagovremenu prevenciju rizika društveno neprihvatljivih ponašanja kao i zaštitu djece od nasilja i zenamarivanja. Programske aktivnosti su usmjerene da učenik usvoji djelotvorna individualno i društveno prihvatljiva ponašanja razvijajući vještine potrebne za sveobuhvatan rast i razvoj, te brižno ophođenje prema sebi, drugima i/ili okruženju.

Program sekundarne prevencije realizuje humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF-a Bosne i Hercegovine, a projekat se realizuje po pokroviteljstvom Švedske vlade.