Uspješna saradnja sa Ombudsmanom za djecu RS

Ombudsman za djecu dr Nada Grahovac razgovarala je sa Dijanom Pejić, program menadžerom NVO Genesis Project s kojom Institucija sarađuje na Projektu „Mehanizam podrške prevenciji nasilja i smanjenju rizika od oružja” koji se realizuje uz saglasnost Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske, a pod pokroviteljstvom UNICEF-a BiH i Švedske međunarodne agencije za razvoj.

Cilj projekta je jačanje učešća djece u prevenciji nasilja, te osnaživanje profesionalnih i institucionalnih kapaciteta za realizaciju i praćenje programa prevencije u školama.

Stručna grupa formirana za potrebe Projekta, čiji je član bila i zamjenica ombudsmana za djecu je, tokom svog višemjesečnog aktivnog rada analizirala primjenu „Protokola o postupanju u slučaju nasilja, zlostavljanja ili zanemarivanja djece” u osnovnim školama Republike Srpske. Stručnjaci su prepoznali potrebu za dodatnom edukacijom predstavnika osnovnih škola o vrstama nasilja, ulozi Protokola, primjerima iz prakse, popunjavanju evidencijskog lista te planiranju programa prevencije.
U skladu sa identifikovanim potrebama biće organizovana dva jednodnevna seminara za predstavnike iz 92 osnovne škole u Republici Srpskoj.