Uz podršku UEFA Fondacije za djecu, počela realizacija novog projekta

Uz podršku UEFA Fondacije za djecu, nevladina organizacija Genesis Project iz Banje Luke je počela sa provođenjem projekta ,,Genesis Project Akademija – Fudbal za mir” u 24 škole Bosne i Hercegovine. Cilj ovog projekta je da se fudbal koristi kao alat za smanjenje vršnjačkog nasija i promociju dobre komunikacije i mira.
,,Genesis Project želi da iskoristi snagu najpopularnijeg sporta u BiH kako bi angažovali um i strast djece koja odrastaju pod uticajem sukoba i etničkih podjela. Aktivnost ‘Akademije Fudbal za mir’ će se koristiti za smanjenje opasnosti od ponavljanja sukoba u osnovnim školama, te kao društveni alat za promociju poštovanja različitosti među korisnicima projekta”, ističe Dijana Pejić, izvršna direktorica Genesis Project-a.

Prema riječima Saše Šarića, koordinatora projekta, posebno je zadovoljstvo i čast što je UEFA Fondacija za djecu prepoznala kvalitet ove ideje i odlučila da podrži njeno provođenje.

„Trudićemo se da opravdamo ovo povjerenje i provedemo aktivnosti na najvišem nivou”, ističe Šarić.

Projekt se izvodi po metodologiji Fudbal3 koja se zasniva na načelu da su osnovne vrijednosti poput fair play-a, ravnopravnosti spolova, timskog rada, poštovanja i odgovornosti jednako važne kao i sportske, odnosno fudbalske vještine. U rodno izmješanim timovima, svi igrači zajedno donose odluku o pravilima koja će se primjenjivati tokom same utakmice. Kako se Fudbal3 utakmice igraju bez klasičnog sudije, igrači moraju naučiti kako mirno riješiti eventualni sukob putem razgovora i dogovora.

„Fodbal3 osnažuje mlade ljude da preuzmu odgovornost za svoje postupke i da se sa poštovanjem odnose prema drugima. Oni uče cijeniti vrijednosti dobre komunikacije, poštovanja i odgovornosti, i na terenu, ali i izvan njega. Bez obzira gdje da se igra i primjenjuje središnja ideja Fudbal3 metodologije uvijek je ista: koristiti samu igru fudbala za obrazovanje i osnaživanje mladih ljudi”, objašnjava Goran Radić, voditelj projektnih aktivnosti.

Projekat je počeo sa realizacijom krajem januara 2019. godine, a provodiće će se u naredne tri godine. Tokom 2019. godine, uz podršku Ministarstva znanosti, prosvjete, kulture i športa Hercegbosanske županije (Kanton 10) obuhvatiće osam osnovnih škola na području županije. Prva aktivnost u okviru projekta će biti provedena u Tomislavgradu u zadnjoj sedmici marta ove godine.

Osim izgradnje kapaciteta, svim školama koje učestvuju u projektu će biti donirana i sportska oprema koju će koristiti za provođenje projektnih aktivnosti. Tehnički partner Genesis Project-a u relizaciji projekta je FundLife International iz Filipina.