Ime i prezime osobe zadužene za sprovođenje Politike zaštite djeteta: Saša Šarić 
Broj telefona: 051/461-477 
Elektronska pošta: 
genesis@blic.net,  saric.sasa74@gmail.com

Policija 24/7 Broj telefona: 122 

SOS telefon za žrtve nasilja u Bosni i Hercegovini 24/7 

1264 – u Federaciji BiH 
1265 – u Republici Srpskoj

Plavi telefon za djecu (9:00 – 17:00) 

080 05 03 05 

Opšte informacije

https://www.zastitimodjecuodnasilja.org/
http://www.sigurnodijete.ba/bs/
http://www.zasvakodijete.ba/

DONATOR: World Vision International
TRAJANJE: oktobar 2009. – maj 2011.
MJESTO REALIZACIJE: Širi region grada Banjaluka
CILJEVI:
• Ralizacija 96 radionica o temi „Borba protiv trgovine ljudima“ za 150 djece/budućih vršnjačkih edukatora
• Realizacija 36 radionica za 48 nastavnika
• Realizacija 12 pozorišnih predstava u 12 osnovnih škola u BiH

POZADINA PROJEKTA, REALIZOVANE AKTIVNOSTI:
BiH je zemlja koja se nalazi u tranziciji. U BiH efikasna demokratija je u ranom razvoju. Civilno društvo je još slabo, a vlasti se često sumnjičavo odnose prema različitim udruženjima građana. Geografska pozicija BiH takođe specifična, jer se nalazi između istočne i zapadne Evrope. Imajući u vidu i činjenicu da BiH nema dekvatnu zaštitu državnih granica, lako je zaključiti da je to je pogodna ruta za trgovinu ljudima. Trgovci ljudima koriste različite metoda da regrutuju svoje žrtve (oglase/reklame u novinama, direktan kontakt sa žrtvama, itd.). Imajući na umu da je stopa zaposlenosti u BiH veoma mala, a životni standard veoma nizak, lako je prepoznati opasnost za mlade ljudi, da postanu žrtve trgovine ljudima. Mladi ljudi, u svojoj potrazi za boljim životom, pristaju na različite uslove i prihvataju sve ponude. Zato je neophodno organizovati i realizovati različite edukativne aktivnosti, naročito među ugroženim i lako manipulisanim grupama kao što su adolescenti.

Korisnici projekta bila su djeca (mlađi adolescenti) uzrasta 13 i 14 godina i nastavnici, koji su bili direktno uključeni u radionice.

Rezultati projekta su:
• Povećan nivo znanja i svjesti, među djecom – vršnjačkim edukatorima, o temi „Borba protiv trgovine ljudima“
• Promjene stavova i ponašanja i uticaj na promjenu sistema vrijednosti.
• Vršnjački edukatori su opremljeni vještinama vršnjačke edukacije i novim znanjima što će im omogućiti transfer znanja o temi „Borba protiv trgovine ljudima“
. • Nastavnici su takođe opremljeni novim znanjima i vještinama koje će im omogućiti pružanje podrške kvalitetnoj, samostalnoj i održivoj edukaciji o temi „Borba protiv trgovine ljudima“.
• 96 radionica je organizovano i održano sa 150 vršnjačkih edukatora.
• 36 radionica je organizovano i održano sa 48 nastavnika.
• 12 lutkarskih predstava je izvedeno pred 800 učenika.
• 50 učenika je učestvovalo u internoj evaluaciji projekta.

Šumska kola

Od Lutaka do osnaženja

Epizoda Sudija traži naočare

Čiji su anđeli

TV serijal za djecu,1. epizoda

Igre šumskih patuljaka

Epizoda: Najveći izum

Unicef i Genesis

Zajedno za sigurno okruženje u školama