Zahvaljujući provedbi individualnog plana podrške učenica iz OŠ „Todorovo“ redovno pohađa nastavu

Program sekundarne prevencije fokusiran na identifikaciju i zaštitu djece  od faktora rizika u osnovnim školama Unsko-sanskog kantona i Hercegbosanske županije

Bježanje s časova i česte cjelodnevne izostanke s nastave učenice sedmog rareda  OŠ „Todorovo“ u Velikoj Kladuši, stručnoj službi škole prijavio je razrednik, tražeći pomoć da se ovaj vid neprihvatljivog oblika ponašanja spriječi i da se učenici pomogne kako bi prihvatila svoje školske obaveze.

Iako u tom periodu Program sekundarne prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja i zaštite učenika u osnovnim školama USK-a još nije u potpunosti zaživio, stručna služba škole, prema riječima pedagogice Fuade Cerić,  se odlučila na primjenu Programa i znanja stečenog na obukama. 

Dodaje da je prvo ostvaren kontakt s roditeljima, koji su se odazvali sastanku, te je zajedno s njima i nastavnikom dogovorena izrada Individualnog plana podrške za učenicu.

Fuada Cerić, pedagogica
OŠ „Todorovo“ u Velikoj Kladuši

Fuada Cerić, pedagogica u OŠ “Todorovo” u Velikoj Kladuši

„Roditelj se složio sa izradom što nam je bila olakšavajuća okolnost. Nakon toga uslijedio je zajednički sastanak kojem su prisustvovali razrednik, učenica, roditelji i ja. Prošli smo IPP i zajednički odredili ciljeve, svako u svom domenu, a određen je rok od mjesec dana. Nakon svih odrađenih aktivnosti dobili smo rezultat da je učenica dolazila redovno na nastavu, a uz to je popravila i svoj uspjehs zadovoljstvom nam je ispričala pedagogica Cerić.

Ovakvim pristupom i provedbom Individulalnog plana brige nije, kako ističe pedagogica Cerić, vršen pristisak na učenicu, niti su  provođene bilo kakve disciplinske mjere, što je itekako utjecalo na pozitivan ishod.

Na pitanje zašto sada drugačije pristupa nastavi, učenica je odgovorila veoma kratko i jasno: „Osjećam se da vrijedim, jer me se pitalo šta želim!“.

Prenoseći nam ovo pozitivno iskustvo pedagica Cerić ističe da su, kao i u brojnim drugim odgojno-obrazovnim ustanovama i  nastavu u OŠ „Todorovo“ iz generacije u generaciju pohađali i učenici kod kojih su uočeni neprihvatljivi oblici ponašanja.

U tim slučajevima, stručne službe škola djelovale su „kako znaju i umiju“ poštujuću tadašnji Pravilnik o prevenciji nasilja. Nastojalo se da se problem riješi na relaciji roditelj-škola, a u pojedinim slučajevima pomoć je tražena i od Centra za socijalni rad.

Međutim, sve to odvijalo se sporadično, često se nije djelovalo preventivno, zbog čega, u pojedinim slučajevima, nije ostvaren kvalitetan pomak u rješavanju problema.

Pedagogica OŠ „Todorovo“ Fuada Cerić svjesna je da je svaki početak težak i da svaka inovacija u odgojno – obrazovnom radu ne naiđe odmah na odobravanje, ali i da se zajedničkim trudom, timskim radom, obrazovanje naše djece može podići na jedan viši nivo, kako bi se učenici osjećali prihvaćeno, sretno i zadovoljno.

„ Programom sekundarne prevencije mi ćemo moći zaista uraditi dosta toga pozitivnog za naše učenike, što je i naš primarni cilj: Sretno i zadovoljno dijete u okruženju u kojem boravi“, zaključuje na kraju ove pozitivne priče pedagogica Cerić.

I u ovom slučaju potvrđen je uspjeh aktivnosti Programa sekundarne prevencije koje su usmjerene da učenik usvoji djelotvorna individualno i društveno prihvatljiva ponašanja razvijajući vještine potrebne za sveobuhvatan rast i razvoj, te brižno ophođenje prema sebi, drugima i/ili okruženju. 

Program sekundarne prevencije pretpostavlja rano prepoznavanje indikatora koji mogu da dovedu dijete u opasnost da postane počinilac ili žrtva različitih oblika nasilja, kao i zlostavljanja ili zanemarivanja. Praksa i teorija ukazuju na neophodnost pravovremene intervencije, još od prvog razreda osnovne škole. Tendencija ovog programa je da akcenat stavi na pružanje adekvatne podrške djetetu i porodici umjesto određivanja sankcija, kako je to u tradicionalnom školskom pristupu ranije bilo uobičajeno. Naime, cilj je istražiti uzrok nekog neprilagođenog ponašanja, te raditi na njegovom smanjivanju ili otklanjanju kao i na jačanju protektivnih faktora odnosno resursa koji postoje u okruženju djeteta. S druge strane program kroz set edukacija i ukupne podrške implementaciji, omogućuje osnaživanje nastavnika i stručnih službi škola za prepoznavanje faktora rizika i pružanje podrške djeci. 

Program sekundarne prevencije u školama Unsko-sanskog i Livanjskog kantona realizuje humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao partner UNICEF-a Bosne i Hercegovine, a projekat je finansiran od Švedske vlade.