Zajedno protiv nasilja

Danas se obilježava Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama koji je ujedno i prvi dan svjetske kampanje 16 dana aktivizma borbe protiv nasilja nad ženama.

Kampanja se širom svijeta svake godine obilježeva u periodu od 25.11. do 10.12.(Međunarodni dan ljudskih prava) i ima za cilj sprečavanje i suzbijanje rodno zasnovanog nasilja.

Ovogodišnjoj kampanji pridružujemo se i mi.

Recimo nasilju NE zajedno!