Započeta realizacija projekta čiji je cilj unaprijeđenje metodologije razvijene za IT Girls klubove

U sklopu zajedničke UN inicijative “IT Girls” u Bosni i Hercegovini započeta je realizacija projekta Obogaćivanje postojeće metodologije ekskluzivno razvijene za IT Girls klubove sa metodama rodno odgovornog podučavanja za inkluzivnije obrazovanje.

U sklopu IT girls inicijative, koju zajednički implementiraju UNDP, UNICEF i UN Women, 2019. godine u školama u Bosni i Hercegovini osnovani su IT Girls klubovi sa ciljem poticanja djevojčica da razvijaju vještine programiranja i vještine za 21. vijek.

Praćenjem razvoja inicijative utvrđena je potreba za dodatnom eksternom podrškom nastavnicima u razvijanju rodno senzitivnijih metoda podučavanja koji predstavljaju preduslov za uključivanje većeg broja djevojčica u STEAM oblasti (nauka, tehologija, inžinjerstvo, umjetnost i matematika).

Genesis Project teži obogatiti IT girls inicijativu resursima i alatkama za rodno odgovorono podučavanje kojima će se unaprijediti postojeća metodologija rada u IT Girls klubovima.

Vodeći se tim ciljem, okupili smo grupu od 6 eksperata iz oblasti rodnih studija, obrazovanja i IT-a koji će tokom 4 mjeseca trajanja projekta analizirati 10 nastavnih jedinica iz perspektive rodno odgovornog podučavanja, kreirati priručnike sa preporukama za nastavnike i edukovati nastavnike koji su dio IT Girls klubova. Rezultati analiza i priručnici kao i kratki edukativni YouTube videi će biti dostupni javno svim obrazovnim institucijama i pojedincima koji budu zainteresovani za integriranje principa rodno odgovornog podučavanja u svoje prakse.

Projekat se izvodi uz podršku UNICEF-a i Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).