Završen projekat o prevenciji nasilja

Projekat „Prevencija vršnjačkog, rodno zasnovanog i seksualnog nasilja u osnovnim školama“ koji je implementiran u šest škola u Bosni i Hercegovini, uspješno je završen. Projektom, koji je realizovala nevladina organizacija Genesis Project iz Banjaluke pod pokroviteljstvom Kanadskog fonda za lokalne inicijative, obuhvaćeno je šest osnovnih škola i to po jedna osnovna škola u sljedećim opštinama: Banjaluka, Slatina, Sanski Most, Fajtovci i dvije osnovne škole u Brčko Distriktu.

Kroz projekat je realizovano ukupno 56 radionica sa učenicima kojima je obuhvaćeno 90 učenika, a treninzima za nastavnike prisustvovalo je 114 nastavnika.

Prema riječima Draška Stojčevića, projekt koordinatora, krajnji rezultat aktivnosti projekta je povećan kapacitet škole da prepozna i reaguje na nasilje.
“Na primjer, u školama obuhvaćenim projektom formirali smo grupe vršnjaških pomagača koji će o temi vršnjačko nasilje razgovarati sa ostalim učenicima osnovne škole i nadamo se na taj način dalje podizati svijest o potrebi dobre komunikacije, mirnog rješavanja sukoba i sprečavanja nasilja”, objasnio je Stojčević.

Istakao je i da su nastavnici koji su prisustvovali treninzima dobili nova znanja o komunikaciji, mirnom rješavanju sukoba i sprečavanju nasilja. “Ti nastavnici će biti u mogućnosti da kvalitetnije realizuju aktvnosti u vezi sa navedenim temama, a putem kutija povjerenja postavljenim u osnovnim školama biće poboljšan proces prijavljivanja slučajeva međuvršnjačkog nasilja”, naglasio je Stojčević.
Prema njegovim riječima, projekat je uspješno realizovan i kod učenika obuhvaćenih projektom je pojačana svijet o potrebi sprečavanja nasilnih pojava i mirnom i odgovornom rješavanju sukoba.
“Međutim ono što je neophodno je da se nastavi edukacija učenika i nastavnika o međuvršnjačkom nasilju u školama kako bismo broj slučajeva međuvršnjačkog, rodno zasnovanog i seksualnog nasilja sveli na minimum. S obzirom na česte pojave međuvršnjačkog nasilja smatramo da je potrebno realizovati ovakve projekte u većem broju škola”, kazao je Stojčević.

U Genesis Project-u posebno naglašavaju da su u saradnji sa “Devetom osnovnom školom” u Brčkom, došli do ideje da se organizuje dodjela neke vrste nagrade za učenike koji rade na promociji mirnog rješavanja sukoba i sprečavanja nasilja u školama.
“Nadamo se da će i ovo biti jedna od mjera koja će stimulisati učenike da se odgovornije ponašaju kada je u pitanju mirno rješavanje sukoba”, dodao je Draško Stojčević.

Projekat „Prevencija vršnjačkog, rodno zasnovanog i seksualnog nasilja u osnovnim školama“ počeo je sa realizacijom u novembru 2015. godine.
Njegov osnovni cilj, koji je i postignut, bio je da objezbjediti nastavnicima i djeci odgovarajuće alate, znanja i vještine kako bi se omogućilo njihovo aktivno učestvovanje u uspostavljanju efikasnih odgovora na rizike koje nosi vršnjačko nasilje, rodno zasnovano i seksualno nasilje.
Relutat projekta su i kvalitetna baza podataka o stavovima, percepcijama i znanju o nasilju dostupna za planiranje akcija u školi i lokalnoj zajednici, povećan kapacitet škole da prepozna i reaguje na nasilje te mehanizmi praćenja pojava nasilja oformljeni na nivou škole.