Završen prvi krug obuke stručnih službi 49 osnovnih škola u USK i devet osnovnih škola na području HBŽ

U periodu od 8. decembra/prosinca do 16. decembra/prosinca humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF-a uspješno je realizovala četiri obuke stučnih službi škola, u okviru Programa sekundarne prevencije fokusiranog na identifikaciju i zaštitu djece od faktora rizika u osnovnim školama Hercegbosanske županije i Unsko-sanskog kantona.

Ukupno 67 predstavnika stručnih službi iz devet osnovnih škola s područja Hercegbosanske županije i 49 osnovnih škola iz Unsko-sanskog kantona, educirani su u cilju uvođenja Programa sekundarne prevencije i razmjene znanja i vještina potrebnih za efikasnu identifikaciju i pružanje podrške djeci u riziku.

Među educiranima je i pet predstavnika centara za mentalno zdravlje i centara za socijalnu skrb koji će biti podrška školama u izradi Individualnog plana brige u okviru ovog projekta.

Prisutni su pratili predavanja ekspertice za školsku psihologiju  prof. dr Ivana Zečević, doktora psiholoških nauka, šef Odsjeka za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci,   i ekspertice iz razvojne psihologije prof. dr Slavica Tutnjević, doktor psiholoških nauka, profesor na Odsjeku za psihologiju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Banjaluci.

Obuke su održane 8. i 9. decembra/prosinca u Bihaću,  15. decembra/prosinca u Livnu i 16. decembra/prosinca u Sanskom Mostu, uz poštivanje svih higijensko-epidemioloških mjera, kao i broja okupljenih u zatvorenim prostorijama.

Do kraja  školske 2020/21. godine biće realizova još tri jednodnevna treninga za svaku od četiri formirane grupe stručnih službi škola.  

Program sekundarne prevencije ima za cilj blagovremenu prevenciju rizika društveno neprihvatljivih ponašanja kao i zaštitu djece od nasilja i zenamarivanja. Programske aktivnosti su usmjerene da učenik usvoji djelotvorna individualno i društveno prihvatljiva ponašanja razvijajući vještine potrebne za sveobuhvatan rast i razvoj, te brižno ophođenje prema sebi, drugima i/ili okruženju.

Program sekundarne prevencije u školama Unsko-sanskog kantona i Hercegbosanske županije realizuje humanitarna organizacija „Genesis Project“, kao tehnički partner UNICEF -a Bosne i Hercegovine, a projekat se realizuje po pokroviteljstvom Švedske vlade.