Završene obuke: Učenici stečene vještine primjenjuju u svakodnevnom životu

Edukativne obuke za učenike i stručno osoblje osnovnih škola na području 12 lokalnih zajednica u Bosni i Hercegovini koje je od početka školske godine realizovao Genesis Project završene su dvodnevnim treningom održanom u Kreševu. Njima je ukupno obuhvaćeno 39 škola, 240 učenika i 60 pedagoga, psihologa te drugih članova stručnih službi škola. Cilj obuka bio je da osnaži stručno osoblje škola , predstavi “Priručnik za sve one koji žele unaprijediti mir i graditi društvo saradnje, uvažavanja i tolerancije”, te da predstavi eduktivne metode, koje će im omogućiti da u svakodnevnom radu sa učenicima šire ideje dijaloga, mira, suživota i poštovanja. Obuke su realizovane u sljedećim lokalnim zajednicama: Banja Luka, Bijeljina, Brčko, Bugojno, Busovača, Doboj, Kiseljak, Kreševo, Novi Travnik, Travnik, Trebinje i Vitez.

„Zadovoljni smo odzivom stručnih saradnika iz škola i njihovom aktivnošću na obukama. Impresionirala nas je aktivnost učenika i njihova potreba da učestvuju, dijele iskustva, predlažu i iznose svoje stavove. Učenici su pokazali da su spremni za donošenje odluka, da imaju razvijeno kreativno i kritičko mišljenje kao i odgovornost za svoje postupke. A svi učesnici su bili nadahnuti metodama rada i ponuđenim temama“, istakla je Azra Talić iz Genesis Project-a. Obuke su, po njenim riječima, ukazale na to da obrazovna praksa mora biti takva da pomaže napredak učenika i razvoj njihovih specifičnih snaga i sposobnosti.

Učenici koji su učestvovali u obukama kažu da su se osjećali izuzetno ugodno tokom rada.
„Sviđa mi se to što smo slobodno iznosili svoja mišljenja i stavove, a da nismo bili kritikovani, procjenjivani ili ocjenjivani”, ocjenio je Mirsad, učenik iz Bugojna. Ugodno se osjećala i njegova vršnjakinja Rebeka iz Kreševa, koja kaže da je zahavljujući obukama, razumjela u čemu bi mogao biti njen problem u socijalnoj interakciji i druženju sa drugom djecom.
„Različitosti pružaju mogućnosti i zaista predstavljaju bogatsvo zajednice“, zaključila je ova učenica. Đorđe, učenik iz Banje Luke rekao je da se u suštini slaže sa svim ponuđenim temama, ali da očekivani ishodi ove aktivnosti moraju biti takvi da svaki pojedninac ponuđene teme, npr. humanizacija odnosa među polovima prilagodi svome socijalnom okruženju i stavovima koje dijeli njegova zajednica.

Sručno osoblje škola u kojima su se realizovale obuke, takođe se slažu da je dodatna edukacija uvijek motivirajuća i potrebna.
„Učenici su ”zasićeni” nastavnicima i likovima iz škole. Svaka aktivnost koja se realizira aktivnim angažmanom učenika neminovno ostavlja trag u njihovim daljnjim životima, shvatanjima, djelovanjima. A priručnik koji je predstavljen na obukama je pristupačan, upotrebljiv i koristan“, istakla je Jasminka Lisica, pedagogica u Osnovnoj školi „Travnik“.
Da edukativni sadržaji ovakvih radionica zagovaraju pozitivne promjene i nadopunjuju aktivnosti koje su planirane u redovnim nastavnim sadržajima, ističu i njene kolegice iz drugih škola.
„Ovakva obuka je veoma važna iz razloga što su učenici postali motivisani da diskutuju i zajedničkim snagama traže rješenje za problemsku situaciju. Neki od učenika su ponosno isticali da su određene poteškoće u komunikaciji sa vršnjacima riješili upravo zahvaljujući smjernica i vještinama stečenim tokom obuke. Iz ovog mogu zaključiti da su prepoznali vrijednost obuke i da stečene vještine primjenjuju i uvježbavaju u svakodnevnom životu“, objasnila je Gordanka Janjić, pedagogica Osnovne škole „Dositej Obradović“ iz Banje Luke.
Ono što pedagogice posebno ističu je činjenica da je sam priručnik veoma dobro didaktičko-metodički osmišljen sa ishodima i ciljevima da odjeljenske starješine mogu da koriste mnoge priložene aktivnosti kako bi časovi odjeljenske zajednice bili uspješniji i zanimljiviji za učenike.
„Za razliku od sličnih seminara, gdje se ovakve radionice rade sa učesnicima seminara, ove radionice su konkretno realizovane sa učenicima gdje su pedagozi i psiholozi imali priliku da posmatraju praktičnu realizaciju sadržaja iz priručnika, što je mnogo bolja varijanta nego da je priručnik samo teorijski predstavljen. Održane radionice su bile veoma zanimljive, učenici su bili maksimalno angažovani i uključeni u rad što je i bio cilj radionica da se sadržaji priručnika prilagode i na adekvatan način prenesu na učenike“, zaključila je Milena Vuković, pedagogica Osnovne škole „Sveti Sava“ iz Doboja.

«Priručnik za sve one koji žele unaprijediti mir i graditi društvo saradnje, uvažavanja i tolerancije» može se pronaći na sajtu Genesis Project-a, na linku: https://genesisbl.org/index.php/sr/publikacije.
Dvodnevne obuke implementirane su u okviru projekta „Dijalog za budućnost: Promovisanje društvene kohezije i raznolikosti u Bosni i Hercegovini“ koji je razvijen na inicijativu i pod pokroviteljstvom Predsjedništva BiH, a zajednički se provodi od strane UNICEF-a, UNDP-a i UNESCO-a, a finansira se sredstvima Kancelarije Ujedinjenih nacija za podršku izgradnji mira / Fonda za izgradnju mira (PBF).
Projekat namjerava povećati inkluzivnost upravljanja na lokalnom nivou– okupljajući lokalne lidere, civilno društvo, mlade, vjerske lidere, ženske organizacije i relevantne lokalne vlasti. Platforme za dijalog će se uspostaviti u cilju kreiranja saradnje sa različitim zainteresovanim stranama koje će dobiti priliku da upotpune svoje vještine, neophodne za uspješni dijalog u zajednici a to su liderstvo bazirano na saradnji te skup vještina pomoću kojih se postižu bolji rezultati u procesu izgradnje dugoročnih stabilnih društvenih odnosa. Cilj platforme za dijalog će biti podsticanje zajednica da diskutuju o (zajedničkim) izazovima i zajedničkim rješenjima za probleme kroz međusobnu saradnju.